Voetbal | Het doek valt voor het Jeugdteam Kanaalstreek

Stadskanaal

Het bestuur van Jeugdteam Kanaalstreek heeft besloten het team met onmiddellijke ingang op te heffen. De reden voor dit besluit is het ontbreken van een stevige financiële basis.

In de afgelopen maanden is op verschillende manier geprobeerd om de begroting voor de toernooideelname in 2016 sluitend te krijgen, maar zonder voldoende resultaat. De bestuursleden beraden zich op een doorstart van het team, eventueel in een andere vorm. Jeugdteam Kanaalstreek, dat in 2008 voor het eerst in actie kwam, bestond uit een selectie van talentvolle jonge voetballers uit de Kanaalstreek. De spelers, allen jonger dan 19 jaar, speelden in het voorjaar een serie oefenwedstrijden in de regio om vervolgens deel te nemen aan een internationaal jeugdtoernooi. Het team beleefde haar hoogtepunt in 2015, toen de Italy International Cup werd gewonnen. Het bestuur van de stichting de die randvoorwaarden organiseerde vindt het spijtig om deze conclusie te moeten trekken, maar ziet geen andere oplossing. Voorzitter Piet Wolters: "We hebben ondernemers gevraagd om in ruil voor reclame en advertentieruimte op websites en in nieuwsbrieven een bijdrage te leveren. Een aantal positieve reacties heeft dit wel opgeleverd, maar niet alle kosten konden hieruit worden gedekt. Ook niet wanneer we de gebruikelijke eigen bijdrage van 400 euro van de spelers en technische staf meerekenen."

Auteur

Paul Abrahams