Extra budget nodig voor vernieuwing club- en kleedaccommodatie VV Gieten

Stadskanaal

Het college van de gemeente Aa en Hunze verzoekt de gemeenteraad extra budget beschikbaar te stellen voor het vernieuwen en uitbreiden van de club- en kleedaccommodatie van V.V. Gieten.

Doordat de inschrijvingen bij de aanbesteding hoger zijn dan begroot, is er 150.000 euro meer budget nodig. Hiervan wordt 117.000 euro door de gemeente betaald en 33.000 euro door V.V. Gieten. De totale kosten komen op 1.050.000 euro. De huidige accommodatie van de voetbalvereniging is sterk verouderd. Daarom is besloten het complex te renoveren en uit te breiden met acht nieuwe kleedkamers. Voor de bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden heeft begin februari de aanbesteding plaatsgevonden. Deze bleek het geraamde budget van 900.000 euro te overschrijden. De verklaring hiervoor is dat crisis voorbij is. Voetbalseizoen Op 30 maart behandelt de gemeenteraad het verzoek. Bij een positieve besluitvorming kan er halverwege april gestart worden met de werkzaamheden die tot en met eind september zullen duren. Overdracht In het kader van de harmonisatie van de voetbalcomplexen in de gemeente, draagt de gemeente het eigendom van de club- en kleedaccommodaties over aan de voetbalverenigingen. Omdat het complex sterk verouderd is, wordt het eerst vernieuwd en uitgebreid voordat de overdracht plaatsvindt. Overeenstemming Een jaar geleden hebben de gemeente en V.V. Gieten overeenstemming bereikt over de renovatie van de huidige accommodatie. Volgens een overeengekomen verdeelsleutel neemt V.V. Gieten een deel van de kosten voor haar rekening. Op 17 februari 2016 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld.

Auteur

Paul Abrahams