Toch tweede druk 'Vervlogen tijden' van Rienhart Wolf

ter apel

Auteur Rienhart Wolf was bij de presentatie van het boek 'Vervlogen tijden' op 7 mei in een volle grote zaal van hotel Boschhuis in Ter Apel heel stellig: er komt géén tweede druk.

Dit uit vrees om met een stapel onverkochte boeken te blijven zitten in de veronderstelling dat de interesse voor het boek wel snel zou wegebben. Die inschatting bleek verkeerd. Het boek was binnen een maand na verschijning al uitverkocht. Dit ondanks de - voor een boek over regionale geschiedenis - royale oplage van 1000 exemplaren. Winkeliers waren snel door hun voorraden heen en in de weken daarna kreeg Wolf via de mail vele verzoeken voor extra boeken. Veel van die verzoeken kwamen van mensen die het boek in familiekring hadden gezien en teleurgesteld waren dat het niet meer leverbaar was. De gedachte om toch een tweede druk uit te brengen begon te spelen, maar de relatief hoge kosten voor een kleine oplage, weerhielden Wolf er aanvankelijk van om dat plan door te zetten. Een subsidie van de Stichting Gebroeders Hesse Fonds om ook boeken beschikbaar te stellen voor de regionale scholen, gaf nèt het duwtje dat nodig was om te beslissen tot een tweede druk. Rond 22 augustus is de tweede druk van het boek - weliswaar in een veel kleinere oplage - in Ter Apel verkrijgbaar bij ReadShop Sturing en Museum Klooster. Belangstellenden die verder weg wonen, kunnen ook rechtstreeks bij de auteur bestellen: rfewolf@gmail.com Op de foto uit het boek 'Vervlogen tijden' is de Hoofdstraat te zien en de Hoofdkade rond het begin van de vorige eeuw. Fotograaf Koero maakte deze foto ter hoogte van de huidige praktijk van tandarts Mulder. Rechts ligt het pad van de scheepsjagers, in het kanaal vaart een beladen turfschuit in de richting van de stad Groningen. De landskant is nog niet beschoeid en nog niet opgehoogd. Dat suggereert dat het waterpeil erg hoog staat, hetgeen dus niet zo is. Bebouwing met grote villa's - het latere Gouden Eiland - moet dan nog komen. Rechts op de voorgrond buigt de kanaalwal af in de richting van de brug over de Ruiten A, richting Valschut.  

Auteur

Paul Abrahams