ChristenUnie wil meer laadpalen voor elektrische auto's

Winschoten

Het aantal elektrische auto’s zal de komende jaren sterk toenemen. Op dit moment zijn er veel

te weinig laadpalen om aan de vraag in 2020 te kunnen voldoen. De ChristenUnie wil daarom dat de provincie een actieve rol speelt als het gaat om het verbeteren van de laadinfrastructuur en komt met schriftelijke vragen. De ChristenUnie wil zuinig omgaan met de schepping en zet zich in voor de transitie naar schone energie. De opkomst van de elektrische auto is belangrijk voor deze transitie. De statenfractie verwacht dat de elektrische auto een doorbraak gaat maken nu enkele grote autofabrikanten hebben aangekondigd zich volledig te gaan richten op de elektrische auto. Maar uit onderzoek blijkt dat het huidige netwerk van openbare laadplaatsen niet is voorbereid op de toekomstige vraag van elektrische voertuigen van onze inwoners. De ChristenUnie wil de milieubelasting door het verkeer verkleinen en gericht investeren om elektrisch rijden te stimuleren. Zo wil de partij graag dat de provincie een Green Deal sluit met het Rijk om de laadinfrastructuur te verbeteren.

Auteur

Arjan Brondijk