Kiek van de week: kinderen krijgen het nijntje Beweegdiploma

ROSWINKEL - Glunderende gezichten zaterdag in de gymnastiekzaal in Roswinkel. Daar zijn tijdens het beweegfeest van gymnastiekvereniging Reo de zogeheten nijntje Beweegdiploma's uitgereikt.

"Goed leren bewegen doen kinderen het makkelijkst op een leuke manier. Daarom heeft gymnastiekvereniging Reo het nijntje Beweegprogramma in de gymnastieklessen van de kinderen geïntroduceerd", vertelt voorzitter Annet Schuring. "Dit is een speciaal door de KNGU ontwikkeld programma met nijntje als thema en wordt alleen door speciaal opgeleide trainers gegeven."

"In de lessen kunnen peuters en kleuters bijvoorbeeld naar hartenlust balanceren, rollen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen", vervolgt Annet. "Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. Zo leren de kinderen op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie. Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je beurt wachten en goed met elkaar omgaan."