Gemeentebelangen: Lotingsysteem Acantus voor sociale huurwoningen in Westerwolde moet op de schop

Gemeentebelangen Westerwolde vindt dat mensen die een sociale of economische binding hebben met Westerwolde als eerste in aanmerking moeten komen voor een sociale huurwoning in die gemeente. Dit is nu niet het geval. Het lotingsysteem van woningcorporatie Acantus moet volgens die partij dan ook op de schop.

"In de woonvisie staat dat iedereen die in Westerwolde wil wonen ook een plek moet kunnen vinden in Westerwolde", zei fractievoorzitter Gerard Heijne van Gemeentebelangen. Nu heeft iedereen die meedoet aan de loting voor een huurhuis gelijke kansen. Dat betekent dat aspirant-huurders die wel een economische of sociale binding hebben met Westerwolde regelmatig niet in de te verhuren woningen geloot worden. 

"Dit leidt tot een groot onrechtvaardigheidsgevoel bij bewoners met economische of sociale binding met Westerwolde", stelt Heijne. Gevolg is dat mensen uit Westerwolde, die van plan zijn een woning te huren in die gemeente, gedwongen zijn in een andere gemeente een huis te huren. 

Woonvergunningen

Gemeentebelangen deed dan ook een beroep op het college om te onderzoeken of het mogelijk is om een systeem van woonvergunningen in te stellen waarbij in ieder geval de norm 'sociaal en/of economisch gebonden aan Westerwolde' noodzakelijk is om als eerste in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in genoemde gemeente.

De partij diende hierover een motie in.

Voorbarig

Wethouder Bart Huizing (PvdA) noemde de motie 'voorbarig'. Hij erkende dat het huidige verdeelsysteem niet meer van deze tijd is, maar dat Acantus in de herfst van dit jaar van plan is een nieuw lotingssysteem in te voeren. "Ik wil de motie dan ook ontraden." Ook zijn partijgenoot Henk Bouwer, werkzaam bij Acantus, stelde voor eerst af te wachten wat de stapen van Acantus zullen zijn.

Desondanks werd de motie in stemming gebracht, en aangenomen.