Inspectie lovend over verzuimaanpak RSG Ter Apel

TER APEL - RSG Ter Apel heeft een lovend rapport van de inspectie ontvangen over de praktischeverzuimaanpak op de school.

Door de aanpak wordt ongeoorloofd verzuim zo vroeg mogelijk opgepakt. Reden genoeg voor wethouder Wietze Potze om Henk Tieben (bij afwezigheid van directeur Jan de Wit) en verzuimcoördinator Marian Fischer in het zonnetjete zetten op de Dag van de Leerplicht.

Positieve effecten leerplichtspreekuur

De RSG heeft een ‘leerplichtspreekuur’ om verzuim preventief aan te pakken. Tijdens dit spreekuur kunnen leerlingen hun afwezigheid verklaren aan de leerplichtambtenaar. Daarnaast worden daar afspraken gemaakt met de leerlingen om toekomstig verzuim te beperken.

Door het gunstige effect van de verzuimaanpak komen er de afgelopen twee jaar steeds minder leerlingen op het spreekuur.

De school werkt met korte lijnen tussen de leerplichtambtenaar en de jeugdarts, waardoor naast het ongeoorloofde verzuim onder andere ook het ziekteverzuim eerder wordt aangepakt. Daarnaast vindt er een periodiek overleg plaats over kwetsbare jongeren met diverse ketenpartners zoals de wijkagent, GGZ, leerplicht, Rzijn, GGD en Jongerenwerk.