Vervlogen tijden ... over Heinie ter Veen

TER APEL - Het is maar weinig mensen gegeven om alleen al met hun voornaam bekend te zijn. Bij de man op deze foto vergaat het de meeste (oud-)inwoners van Ter Apel boven de dertig zonder meer zo.

Waarschijnlijk zei u als lezer ook, toen u deze pagina opensloeg: "…..Ach, kiek es…….Heinie…….."

Van Heinie ter Veen hebben honderden, waarschijnlijk zelfs wel duizenden kinderen op jonge leeftijd het zwemmen geleerd, want Heinie was enkele tientallen jaren lang dé badmeester in Ter Apel. Eerst vanaf 1950 in het natuurzwembad van Geert Fietje, waar hij al op 19-jarige (!) leeftijd begon les te geven en later – vanaf 1967 – in het nieuwe zwembad Moekesgat.

Het gezin Ter Veen woonde jarenlang vlak bij het zwembad in de woning, die in 1969 werd gebouwd. Zei iemand zwembad, dan dacht iedereen meteen aan Heinie ter Veen. Als er een top 5 gemaakt zou moeten worden van bekendste inwoners van Ter Apel ooit, dan komt Heinie zeker in deze lijst voor.

Iedereen had diep respect voor deze bruingebrande badmeester aan de rand van het bad, die je altijd wilde helpen. Hij wist menigeen te bewegen, om toch maar vooral van de hoge duikplank af te springen, hoe angstig je ook was. Met andere woorden: hij wist iemand te motiveren en je luisterde naar hem als hij iets zei. Aan zijn grijns nadien was goed te zien, dat hij er zelf ook enorm veel plezier in had.

Niemand is er trouwens ooit slechter van geworden. Kinderen die begonnen met zwemles, moesten eerst droog oefenen op een bankje en later, toen ze in het water in mochten, werden ze vaak begeleid door Heinie met een haak. Vele kinderen hadden angst voor die haak, maar dat verdween al snel, toen ze merkten dat het hun hulp bood bij het 'kopje onder' gaan. Bij het geven van zwemles moesten de kinderen natuurlijk ook watertrappelen en steevast zong Heinie dan in de jaren zeventig met zijn luide stem het lied 'Hup daar is Willem met de waterpomptang'.

Maar Heinie ter Veen was niet alleen bekend als badmeester, hij was ook een brandweerman in hart en nieren en tevens trouw lid van de carnavalsvereniging. Zijn grootste hobby – buiten het zwembad – was het verzamelen van antiek zoals oude klokken en schilderijtjes. Voor zijn verdiensten voor Ter Apel werd hij in 1992 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Heinie ter Veen werd geboren op 20 augustus 1931 als Heinrich Johan Jozef ter Veen aan de Hoofdkade in de buurt van de brug naar De Maten. Later verhuisden zijn ouders naar de Peregrinusstraat. Hij trouwde op 31 oktober 1959 met Anna Bos en samen gingen ze wonen aan de Molen A-laan in het AGO dorp.

De kennismaking was best interessant te noemen: ze leerden elkaar kennen in 1955 tijdens het zwemmen in … Hilversum, hij uit Ter Apel en zij uit Zuidveld. In 1961 verhuisden ze naar het brughuis vlak bij de bosbrug aan het Ruiten Aa-kanaal Noord, waar ook hun beide zonen werden geboren. Samen runde het gezin Ter Veen Moekesgat tot Heinie de pensioengerechtigde leeftijd bereikte in 1996. Daarna huurden ze nog in totaal vier jaar de camping bij het zwembad om zich in 1999 te vestigen in de nieuwe woonwijk 'De Runde'.

Heinie ter Veen overleed op 76-jarige leeftijd op 21 oktober 2007 in Ter Apel.

Wilt u reageren op deze vervlogen tijden of hebt u ook een foto, die u graag zou willen laten plaatsen: jbeen01@hetnet.nl

Jakob Been