Bedrijven en onderwijs samen aan de slag voor de regio

STADSKANAAL - Vrolijke gezichten vorige week in het schoolgebouw van Ubbo Emmius aan de Sportparklaan in Stadskanaal.

Daar is de aftrap gegeven van een bijzonder project van het bedrijfsleven en technisch onderwijs in Stadskanaal om meer met elkaar samen te werken en om zo de regio te versterken. Tijdens de bijeenkomst werden de handtekeningen gezet op een bord met de deelnemende bedrijven.

Onder het motto Sterk Techniek Onderwijs Stadskanaal is achter de schermen hard gewerkt aan de verbinding van bedrijven en de technische opleidingen. Onder leiding van Stafdirecteur Bert Dijkstra en zijn team is hard gewerkt aan het projectplan.

Anne de Vries van Ubbo Emmius trad op als intermediair tussen school en bedrijven, Stijn Braspenning is de projectleider van de school. Inmiddels is samen met het Dollard College in Winschoten bij het Ministerie van OCW een subsidieaanvraag van enkele miljoenen euro’s ingediend. De bedrijven ‘betalen’ in werkuren.