Bruintje Beer fietst 40 vakanties bijeen

MUSSELKANAAL - Door het grote succes van de vierde editie van de Bruintje Beer Tocht kunnen 40 kinderen uit onze regio genieten van een welverdiende vakantie.

Op de foto overhandigt Hans Ravensbergen namens de organisatie van de Bruintje Beer Tocht de cheque, die een waarde vertegenwoordigt van 40 vakanties, aan Stieneke Boekweg en Petra van Essen van Stichting Cosis en Gijsje Fennema van kinderhotel Burcht Wedde.

Stichting Cosis die in Groningen kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking helpt grip te krijgen op het leven gaat uit de regio Zuid Oost Groningen kinderen selecteren die in aanmerking komen voor een vakantie. Volgens Stieneke en Petra zijn hier ruim voldoende aanmeldingen voor.

Gastvrouw Gijsje van het kinderhotel verheugt zich er al op deze kinderen uit de regio in het kinderhotel te mogen verwelkomen. "Als je hoort dat sommige kinderen bij het afscheid nemen een traantje weg moeten pinken uit dankbaarheid voor alles wat ze hebben gekregen en de toekomst weer wat rooskleuriger inzien, doet je dat goed."

Het motto: 'Samen sportief voor de regio!' heeft weer een mooie invulling gekregen en sterkt de organisatie in de gedachte door te gaan om volgend jaar op 22 maart 2020 het eerste lustrum te organiseren. Eventuele vrijwilligers kunnen zich melden via het mailadres info@bruintjebeertocht.nl