Gratis bloeddruk meten bij Jumbo Froukje Sloot

STADSKANAAL - Op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 mei kunt u gratis uw bloeddruk laten meten bij Jumbo Froukje Sloot.

Het is belangrijk om je bloeddruk te kennen. Een hoge bloeddruk voel je namelijk niet, maar vergroot wel de kans op een hart- of vaatziekte. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een hartinfarct, beroerte of hartfalen. Daarom roept de Hartstichting op regelmatig de bloeddruk te (laten) meten. Als het nodig is, kunnen dan tijdig maatregelen worden genomen om de bloeddruk weer op een gezond niveau te brengen.

Onderneemster Froukje Sloot draagt zorg voor haar klanten en ondersteunt daarom deze oproep van de Hartstichting door in haar winkel een bloeddruk meetpunt open te stellen. Deelname aan de campagne bloeddruk meten sluit aan bij het lokaal en maatschappelijk ondernemerschap van Froukje Sloot, waarvoor de ondernemer het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) heeft ontvangen.

Op maandag 27 mei van 10.00 tot 14.00 uur, dinsdag 28 mei van 16.00 tot 20.00 uur en woensdag 29 mei van 14.00 tot 18.00 uur kunnen mensen hun bloeddruk meten bij Jumbo Froukje Sloot.

De gemeten bloeddruk is persoonlijk, en wordt met niemand gedeeld. Mensen krijgen ook concrete tips en adviezen over wat zij zelf kunnen doen om de bloeddruk op een gezond niveau te brengen of te houden.

Froukje Sloot doet er alles aan om extra service te bieden aan haar klanten. Deelname aan de campagne bloeddruk meten is voor haar dan ook vanzelfsprekend.