Valthermond - Spitwa(a)rk heeft een nieuwe uitgave: Vervenersfamilie Hadders, anekdotes over familie Takens, Drentse landverhuizers en de militaire dienst van Albert Grooten

Spitwa(a)rk begint met de familiegeschiedenis van de vervenersfamilie Hadders door Jan Burema uit Wageningen. Van Geert van Rossum Hzn. lezen we over anekdotes van de familie Takens in Exloo. Egbert Roelofs uit Exloo dook in de geschiedenis van de landgenoten, die onder leiding van dominee Van Raalte, eind 19e eeuw naar Amerika gingen. Albert Grooten uit 2e Exloërmond laat zijn grootvader uit Valthermond aan het woord over hoe hij in het begin van de vorig eeuw in dienst kwam.

De Middenplaat laattwee ijscoboeren in Valthermond zien. Gerriet van Dijk en Roelf Suk. In Herkent u het nog? gaat het over een bijzondere steen in het bos bij Exloo. In Rondblik laat Jan Wierenga het licht schijnen over grenzen.

Hadders

Aan de Kavelingen in Valthermond woonden voor 1900 twee verveners met de naam Hadders. Of eigenlijk vier, als we de beide jonge zoons (de opvolgers) al meetellen. Die heetten allebei Jan en ze waren even oud. De auteur is een nazaat van die familie. Zijn moeder, Henny Burema-Hadders is geboren in de karakteristiek villa Kavelingen 26, die ook de voorkant siert. Een artikel met veel wetenswaardigheden over de familie en niet eerder gepubliceerde foto’s.

Anekdotes over de familie Takens

De familienaam Takens kwam eerst niet voor in de gemeente Odoorn. Dat veranderde in het begin van de vorige eeuw. Willem Takens kocht het café van Jacob Warringa. Van Rossum heeft de gegevens van die familie tot begin 1700 uitgezocht.

In de jaren 1846-1872 was emigratie een gewaagde onderneming. Er waren voor sommigen sterke argumenten om Nederland te verlaten. Naast economische motieven hoopte men aan de overkant van de oceaan meer godsdienstvrijheid te hebben dan hier in Nederland. Ook uit ons kerspel vertrok een aantal families, onder leiding van dominee Van Raalte, naar Amerika.

De militaire dienst van mijn grootvader

Albert Grooten, moest in 1904 in dienst. Eerst te voet naar Emmen voor de loting en later naar Assen om de dienstplicht van, gelukkig maar negen maanden, te vervullen. In die negen maanden overleed plotseling de vader van soldaat Albert Grooten, de overgrootvader van de auteur.

Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het blad is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het Vervenershuus in Valthermond, de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens (Emmermeer).