Oleander is als voldoende beoordeeld

STADSKANAAL - Obs De Oleander te Stadskanaal is door de inspectie bezocht en met een voldoende beoordeeld.

De inspectie heeft aangegeven dat ze voldoende vertrouwen hebben in de kwaliteit van de school en de school daarom na lange tijd weer meenemen in het reguliere toezicht. De school kent een lange traditie van intensief toezicht en is de afgelopen negen jaar meerdere keren onvoldoende beoordeeld.

Met de uitspraak van de inspectie is de school voor het eerst sinds 2010 weer opgenomen in het reguliere toezicht.

Marieke Andreae, sinds dit schooljaar bestuurder van Scholengroep OPRON, heeft sterk willen inzetten op het neerzetten van een stevige basis om op voort te kunnen borduren op De Oleander, waarbij een een goed doordacht kwaliteitssysteem niet mocht ontbreken.

Naast deze inzet op kwaliteitscultuur, was de insteek ook om deze school tot een prettige plek voor alle leerlingen uit dit deel van Stadskanaal te maken. School heeft niet alleen een educatieve functie, maar ook een sociale functie. De school moest weer een plek worden waar iedereen zich thuis voelde, waar een fijne sfeer hangt, waar kinderen zich in rust en vertrouwen kunnen ontwikkelen. Vanuit deze wens werd Linda Kuiper als interim directeur op De Oleander aangesteld. Linda heeft vanuit haar expertise op dit vlak met het team en de nieuwe Intern Begeleider heel hard gewerkt om deze doelen te bewerkstelligen.

Bestuurder Marieke Andreae geeft aan heel trots te zijn op directie en team, is onder de indruk van het werk dat door deze mensen is verzet en is heel blij dat nu inspectie haar vertrouwen in deze school nu laat weerklinken in deze voldoende beoordeling. Scholengroep OPRON blijft de komende jaren de ingezette verbeteringen nauwkeurig volgen, is erg tevreden over het resultaat en heeft vertrouwen in de toekomst van Obs De Oleander.

De school telt op dit moment 56 leerlingen en de hoop is dat de school kan groeien in de komende jaren, mede vanwege een vernieuwde visie en verbetering van kwaliteit van de school.