Een eigen bibliotheek voor speciale basisschool De Baldakijn

Op De Baldakijn, school voor speciaal basisonderwijs in Stadskanaal, is woensdag een bibliotheek in gebruik genomen. Directeur Henk Mik is er maar wat blij mee.

,,Op onze school zitten namelijk behoorlijk veel leerlingen die moeite met lezen hebben'', zegt hij. ,,Deze nieuwe bibliotheek draagt er hopelijk aan bij dat de zin in lezen en de leesvaardigheid groter worden.''

Gedrags- en/of leerproblemen

Op De Baldakijn krijgen kinderen tussen 4 en 12 jaar, die leer- en/of gedragsproblemen hebben, les. Ze komen uit Stadskanaal en wijde omgeving en konden tot gisteren boeken lenen in hun eigen klas. Een centrale bibliotheek was er niet.

Die is er nu dus wel, in een lokaal. Wethouder Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal opende hem gisteren. ,,De gemeente heeft er ook geld voor op tafel gelegd'', zei Mik. ,,De Stichting Biblionet Groningen is ook bij de inrichting van de bibliotheek betrokken geweest en heeft geregeld dat er een verse collectie aan boeken staat. Boeken die uiteraard zijn aangepast aan het niveau van onze leerlingen.''

Logopediste

De kinderen van alle groepen kunnen van die collectie gebruik maken. ,,Ze hebben dus veel meer boeken die ze kunnen lenen en dat leidt er hopelijk toe ze meer gaan lezen. Een voordeel is ook dat onze logopediste nu met een kind even rustig apart in de bieb kan zoeken naar een geschikt boek en daar met hem of haar over kan praten. Dat was tot nu toe veel moeilijker.''

De centrale bibliotheek is kortom, aldus de directeur, broodnodig. ,,Het wegwerken van taal- en leesachterstanden speelt een grote rol in ons lespakket en daar kan deze nieuwe voorziening een goede bijdrage aan leveren.''

Krimpprognoses

Het aantal kinderen dat van de bieb gebruik kan maken, is overigens meer dan 200. ,,Het leerlingenaantal is in de afgelopen jaren wel iets gedaald maar minder dan de krimpprognoses ons vertelden.''

Passend Onderwijs

Mik heeft daar wel enkele oorzaken voor. De eerste is dat volgens hem de Wet op het Passend Onderwijs lang niet altijd goed uitpakt. Die wet schrijft voor dat kinderen met gedrags- en leerproblemen zoveel mogelijk op een gewone basisschool les krijgen. ,,Maar het gebeurt regelmatig dat, ondanks alle goede inspanningen van zo'n school, zo'n kind toch niet te handhaven is en toch bij ons terecht komt. In Den Haag wordt nu ook gesproken over de problemen die deze wet met zich meebrengt en daar ben ik blij mee.''

Een andere oorzaak is volgens Mik dat er regelmatig jonge gezinnen vanuit de Randstad naar Oost-Groningen verhuizen. ,,Onder hen zijn ook gezinnen met kinderen die gedrag- en leerproblemen hebben. Een derde oorzaak is dat we in onze regio een behoorlijk aantal pleeggezinnen of pleeghuizen hebben waarin kinderen wonen die wij als leerling krijgen.''