Eerste diploma-uitreiking Ubbo Emmius praktijkonderwijs

STADSKANAAL - Aan de oneerlijkheid dat leerlingen op het Praktijkonderwijs geen diploma konden krijgen is een eind gekomen.

Dat hebben de leerlingen van Ubbo Emmius in Stadskanaal gemerkt. Hier zijn de eerste diploma's ooit uitgereikt. En dat was een groot feest.

Nadat de glunderende directeur Chris Zaal alle aanwezigen welkom had geheten en uitlegde dat er niet alleen een heus diploma maar ook belangrijke certificaten werden uitgereikt, kreeg burgemeester Froukje de Jonge het woord. "Heel goed, dat dit gebeurt", zei ze. "Want deze leerlingen hebben hard gewerkt, hebben zich goed ontwikkeld en verdienen een diploma."

Ze wees de aanwezigen op haar ambtsketen en legde uit dat je die alleen maar draagt bij heel belangrijke gebeurtenissen. "Met deze ambtsketen vertegenwoordig ik bovendien alle inwoners van Stadskanaal", voegde ze eraan toe. Vervolgens reikte ze het allereerste diploma uit aan Barry Vriesekoop.

Mentoren namen het uitreiken van de diploma's over. Er waren mooie woorden voor alle leerlingen en de felicitaties waren niet van de lucht. Niet alleen de leerlingen waren trots, maar zeker ook hun ouders en de medewerkers van Ubbo Emmius Praktijkonderwijs.