Onderzoek naar belang van dorpsondersteuner

De rol en het belang van dorpsondersteuners in verschillende Groninger dorpen wordt dit jaar op wetenschappelijke wijze onderzocht.

Dat gebeurt door de Aletta Jacobs School of Public Health, in opdracht van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD).

Hulpbehoevende mensen

De dorpsondersteuners zijn de centrale personen bij de zorgprojecten die in de afgelopen jaren in verschillende dorpen zijn opgezet. Zij krijgen aanvragen om ondersteuning van hulpbehoevende mensen in hun dorp en regelen dan dat vrijwilligers die mensen helpen, bijvoorbeeld met boodschappen halen of de tuin doen.

,,Dit soort projecten loopt in tientallen dorpen'', zegt Daphne Wiebing van de VGD. ,,Hulpbehoevenden kunnen daardoor langer in hun eigen omgeving wonen. Het onderzoek moet bijvoorbeeld duidelijk maken hoe groot het belang van dorpsondersteuners is voor het welzijn van de hulpbehoevenden en in hoeverre door deze aanpak op ziektekosten wordt bespaard.''

Financiele steun

Het VGD wil met het onderzoeksrapport aankloppen bij gemeenten waarin zo'n zorgproject loopt. ,,We hopen dat die gemeenten zo overtuigd raken van het nut van zo'n zorgproject dat ze geld voor een dorpsondersteuner op tafel leggen. Dat gebeurt nu nog niet altijd en dan is het moeilijk zo'n project in de benen te houden. Het proberen te verkrijgen van financiele steun is een belangrijke reden het onderzoek op te zetten.''

Geestelijk vader

Hans Berg is blij met het onderzoek. Hij is huisarts in Wedde en geestelijk vader van Wedde Dat 't Lukt, het eerste Groninger zorgproject met een dorpsondersteuner. Dat project wordt gesteund door de gemeente Westerwolde. ,,Als huisarts merk ik dat onze ouderen net zo kwetsbaar zijn als ouderen in andere huisartspraktijken maar dat ze zich door de inzet van de dorpsondersteuner miner kwetsbaar voelen'', aldus Berg.

,,Ze voelen zich gekend en zijn in beeld bij alle betrokkenen. Daardoor trekken ze eerder aan de bel als er iets aan de hand is. Consequentie is dat ik als huisarts minder dan andere collega's wordt geconfronteerd met acute situaties. Hierdoor wordt ook minder een beroep gedaan op spoedeisende hulp en doktersdienst.''