Noordelijke akkerbouwers: 'Gewassen hollen rap achteruit door de hitte'

De warmte van de laatste dagen is allesbehalve bevorderlijk voor de groei van de gewassen van de noordelijke akkerbouwers.

,,Vorige week stonden de gewassen er overal nog pico bello bij. Als ik nu over de aardappelvelden kijk zie ik het bladgroen verbranden. Als de bladmassa zo rap achteruit gaat, is dat slecht voor de groei'', zegt akkerbouwer Kor Berghuis uit Kloosterburen.

Warmte groter probleem dan droogte

Voorzitter Tineke de Vries van de afdeling akkerbouw van landbouworganisatie LTO Noord bevestigt dat de warmte een groter probleem voor de boeren dan de droogte. Of de groei van de gewassen zich herpakt als het de komende tijd gaat regenen is volgens De Vries nog even afwachten.

 De kans is niet denkbeeldig dat de boeren aan het einde van het seizoen met een tegenvallende opbrengst zitten. Of dat leidt tot een grote schadepost, is volgens De Vries nu nog niet te zeggen. ,,Vorig jaar hield de opbrengst ook niet over. Maar dat gold alle Europese boeren. De schade die hierdoor ontstond, werd gecompenseerd door hogere prijzen.''

Warmte op zand nadeliger dan op klei

De warmte pakt voor akkerbouwers op de Drentse zandgronden een stuk nadeliger uit dan voor hun collega's op de Groningse kleigrond. ,,Al wekenlang zijn de boeren in Zuidwest-Drenthe dag en nacht aan het beregenen'', meldt De Vries. ,,Hoewel dit de boeren veel geld kost, helpt beregenen wel. Vorig jaar mocht op een gegeven ogenblik niet overal meer worden beregend. Dan kan uiteindelijk leiden tot een problematische situatie.''