Inwoners Westerwolde tevreden over ondersteuning vanuit Wmo

De gemeente Westerwolde scoort goed op door bureau CMO STAMM uitgevoerde klantonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemiddelde resultaten zijn wederom beter dan een jaar eerder.

In totaal hebben 490 Wmo-cliënten de enquête ingevuld. Het gros geeft aan dat zij snel worden geholpen, zich meer serieus genomen voelen door medewerkers van de gemeente en dat zij beter weten waar zij moeten zijn met een hulpvraag.

Van de cliënten gaf 88 procent aan de ondersteuning te krijgen die past bij hun hulpvraag. Een jaar eerder was dat 82 procent. Opvallend is dat 80 procent van de cliënten een betere kwaliteit van leven ervaart door de ondersteuning, een stijging van 5 procent.

Wethouder Wietze Potze: “Cliënten geven aan dat zij zich serieus genomen voelen en ervaren meer positieve effecten van de ondersteuning. De uitkomst van het onderzoek is dan ook een groot compliment voor onze medewerkers.”

Het onderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd. Met de resultaten kan het sociaal domein zich blijven ontwikkelen en verbeteren. De respons van het cliënttevredenheidsonderzoek in Westerwolde ligt op 52,7 procent. Landelijk geldt een vereiste van 35 procent.