Informatiebijeenkomst over uitbreiding Zonnepark Vlagtwedde

VLAGTWEDDE -De gemeente Westerwolde heeft de ambitie om in 2035 een energie neutrale gemeente te zijn.

Om dit te bereiken heeft de gemeente een duurzaamheidsvisie opgesteld en beleid gemaakt voor het plaatsen van kleine windmolens en zonneparken.

In juni heeft PowerField bij de gemeente Westerwolde een plan gepresenteerd om het Zonnepark Vlagtwedde uit te breiden.

Het plan voor de uitbreiding is door de gemeente beoordeeld en de gemeente heeft aangegeven bereid te zijn de wenselijkheid en haalbaarheid van het zonnepark nader te verkennen door middel van de zogenaamde ‘maatwerkmethode’.

Op donderdag 29 augustus wordt in de schuur op de locatie van het Zonnepark Vlagtwedde, langs het Mussel A kanaal Oost in Vlagtwedde, een informatiebijeenkomst gehouden.

Vanaf 19.00 uur geven de gemeente Westerwolde, de energie coöperatie STUW en PowerField informatie over de plannen.

Verder wordt gesproken over de wensen ten aanzien van de landschappelijke inpassing en de participatie. Hoe kan de komst van het zonnepark een bijdrage leveren aan voorzieningen en inwoners van de gemeente Westerwolde?