Hoe profiteer je van een no-riskpolis?

Aangeboden door: Xs2more

Ben je werkgever, dan kan een no-riskpolis veel voordeel opleveren. Dit is een belangrijk instrument als je een werknemer in dienst hebt, die recht heeft op zo’n polis en ziek uitvalt.

Je kunt dan een Ziektewetuitkering voor je werknemer krijgen. Belandt de werknemer in de WGA, dan hoef je geen hogere premie te betalen. Let op: de werkgever moet zelf om toepassing van de no-riskpolis vragen, want het UWV past de polis niet uit zichzelf toe. Veel werkgevers weten niet dat werknemers met een no-riskpolis een beroep kunnen doen op de Ziektewet. Of werknemers weten of vertellen niet dat zij een no-riskpolis hebben. Een goede reden om alles helder te krijgen. Toepassing van de no-risk polis geeft namelijk recht op compensatie van een aanzienlijk deel van de kosten die een werkgever in geval van een zieke werknemer maakt.

Het advies van Xs2more

Xs2more adviseert je graag over alles wat te maken heeft met een no-riskpolis en looncompensatie. De organisatie beschikt over uitgebreide jarenlange en expertise in arbeidsongeschiktheid en re-integratie, waaronder ook de eerste- en tweedespoor re-integratie van (ex-)werknemers.

Eigenrisicodrager? Maak geen fouten

Ben je als werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet? En heb je iemand met een no-riskpolis in dienst? Meldt de werknemer ook dan ziek bij het UWV. Doe dit goed, want alleen dan kan het UWV je melding correct verwerken. Krijg je een Ziektewetuitkering voor je (ex-)werknemer, let dan goed op dat je ‘no-risk’ opgeeft als reden voor je aanvraag. Vul je per ongeluk iets niet goed in, trek de melding dan in. Deze is namelijk niet te corrigeren; alleen te vervangen door een nieuwe (correcte) ziekmelding.

Welke voorwaarden gelden er?

De no-riskpolis hoef je niet van tevoren aan te vragen. Zodra je werknemer ziek is, ga je naar het Werkgeversportaal van het UWV. Op het formulier geef je aan of de no-riskpolis geldt. Het UWV beoordeelt of je werknemer een Ziektewetuitkering kan krijgen volgens de voorwaarden van de no-riskpolis. Gaat het om een werknemer die in het doelgroepenregister staat, voeg daar dan bewijs van toe. Denk hierbij aan een verklaring van de gemeente, de beslissing van het UWV met daarin een indicatie banenafspraak, of een gemeentelijke beschikking loonkostensubsidie naar loonwaarde.

Vergeet je loonkostensubsidie niet

Ontvangt je werknemer loonkostensubsidie naar loonwaarde via de gemeente, dan stopt deze gedurende de ziekteperiode. Het is dan ook belangrijk je werknemer niet alleen bij het UWV, maar ook bij je gemeente ziek te melden.

De hoogte en duur van je uitkering

Het salaris en de duur van de ziekte bepalen de hoogte van je uitkering. Het gebruikelijke salaris betaal je zelf door aan je werknemer. Hoe lang je gedekt bent voor looncompensatie kun je ook vinden op de de website van het UWV.