GGD komt met gezondheidsmonitor voor middelbare scholieren

GGD Drenthe onderzoekt dit najaar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.

Dit onderzoek heet de Gezondheidsmonitor Jeugd. In Drenthe doen 25 scholen mee. Het onderzoek vindt eens per vier jaar plaats in heel Nederland. Alle GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde manier uit. Hierdoor is het mogelijk de resultaten te vergelijken en gezondheidskansen te signaleren.

Het onderzoek bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst welke de leerlingen tijdens een lesuur en anoniem invullen. De vragen gaan over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welbevinden, gebruik van sociale media, gamen, roken en drinken.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn halverwege 2020 bekend.

In 2015 deden bijna 100.000 leerlingen uit heel Nederland mee. Een van de uitkomsten uit deze monitor was dat 1 op de 9 jongeren wordt gepest op school.

Het bewaken van de gezondheid van de jeugd is een wettelijke taak. De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd uit in opdracht van gemeenten en het ministerie van VWS.