'Aanpak beschut werk loont in Oost-Groningen'

Het aantal beschutte werkplekken in Oost-Groningen groeit gestaag. De betrokken gemeenten voldoen zo steeds meer aan door het rijk gestelde prognoses.

Dat toont de Evaluatie uitvoering Beschut Werk in Oost-Groningen. Die rapportage toont dat de gemeenten eind 2018 in totaal 47 mensen op een beschutte werkplek hadden geplaatst, bij het werkvoorzieningschap Wedeka of het werkbedrijf Afeer. De prognoses van het rijk gingen uit van 65 mensen.

,,We hadden eind vorig jaar dus als regio een kleine achterstand maar zijn bezig die in te lopen’’, zegt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) van Stadskanaal.

Participatiewet

Beschut werk is het gevolg van de landelijke Participatiewet. Die maakte het eerst onmogelijk voor mensen met een beperking nog een plekje bij een werkvoorzieningschap te krijgen. Later werden de regels aangepast. Mensen met een zodanige beperking dat zo extra zorg nodig hebben, konden vanaf 2017 wel een plekje krijgen, een beschutte werkplek. De rijksoverheid gaf elke gemeente ook een prognose van het aantal mensen dat in zou moeten stromen.

Bekendheid vergroten

In eerste instantie melden zich maar weinig mensen. Het bestaan van de mogelijkheid een beschutte werkplek te krijgen, was niet goed bekend. ,,We hebben in Stadskanaal toen extra mankracht ingezet om die bekendheid te vergroten’’, aldus Hamster. ,,Zo hebben de banden met de school voor speciaal onderwijs verstevigd. Een behoorlijk aantal jongeren dat van die school komt, komt in aanmerking voor een beschutte werkplek.’’

Prognoses

Die en andere maatregelen resulteerden er in dat Stadskanaal eind vorig jaar aan de prognoses voldeed. ,,Veendam ging ook zo werken en loopt nu zelfs voor op de prognoses.’’ Pekela, Westerwolde en Oldambt liepen eind vorig jaar nog achter maar zetten, zo stelt de rapportage, in op een forse inhaalslag en hopen eind dit jaar ook te voldoen aan de prognoses. Ze maken daarbij gebruik van de ervaringen in Stadskanaal en Veendam.

,,We willen de komende jaren op de ingezette weg doorgaan’’, aldus Hamster. ,,Vooral ook uit sociaal oogpunt. Het is goed dat deze mensen een werkplek hebben en niet thuis zitten. Een zorg is wel dat de rijksbijdrage die we krijgen om deze mensen te begeleiden, wordt verkleind. Nu krijgen we nog 8.500 euro per betrokkene per jaar. Dat bedrag wordt verlaagd naar 7.200 euro.’’