Gedachtenisdienst in de Kloosterkerk

TER APEL -Traditiegetrouw worden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in veel protestantse kerken de mensen herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden.

Zo ook in de Kloosterkerk in Ter Apel. Dan worden de namen van de overledenen genoemd en er wordt een kaars aangestoken.

Als er in het afgelopen jaar in uw familie- of vriendenkring iemand is overleden die u graag wilt gedenken, dan krijgt u hiervoor de gelegenheid op zondag 24 november om 10.00 uur in de Kloosterkerk.

U bent van harte welkom om samen met anderen die ook een dierbare zijn verloren een kaarsje op te steken en bij zijn of haar leven stil te staan.

De dienst is bedoeld voor alle dorpsgenoten. Wilt u niet alleen gaan of vindt u de drempel te hoog, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Kloosterkerk, 0599-584992. U wordt dan opgehaald om samen naar de kerk te gaan.

Ook kunt u op dit nummer de naam van uw overleden dierbare doorgeven, zodat deze genoemd wordt in de dienst.