Lobby vanuit Emmen werpt vruchten af: minister Wiebes past wetgeving aan voor 500 megawatt extra zonnestroom Zuidoost-Drenthe

Minister Wiebes van Economische Zaken en Milieu maakt begin volgend jaar ruimte voor 500 megawatt extra capaciteit voor zonnestroom op het elektriciteitsnet in Zuidoost-Drenthe.

Dat schrijft hij in een brief aan directeur Herman Idema van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB). De minister gaat daarvoor op korte termijn de wetgeving aanpassen.

VPB voerde de afgelopen maanden een intensieve lobby richting de minister om in Zuidoost-Drenthe extra capaciteit op het elektriciteitsnet te realiseren voor zonnestroom van bedrijfsdaken. Zo ligt verduurzaming van bedrijven sneller binnen handbereik.

Dat moet beginnen met het proefproject Zon op Dak, waar 21 kleinere en middelgrote bedrijfspanden en bedrijven in de regio aan meedoen. Volgens Idema moet dat project ook andere ondernemers over de streep trekken. ,,Ik ga er vanuit dat wij een belangrijk deel van die extra 500 megawatt ruimte daarvoor kunnen benutten. Daar gaan we ons richting de provincie Drenthe, de gemeente Emmen en de netbeheerder Enexis in ieder geval fanatiek voor inzetten.”

Structurele uitbreiding kan zes tot twaalf jaar gaan duren

Een structurele capaciteitsvergroting van het netwerk bovenop de nu aangekondigde 500 megawatt - zoals een uitbreiding van het hoogspanningsstation van TenneT bij Veenoord - kan volgens Wiebes door wettelijke procedures tussen de zes en twaalf jaar gaan duren.

,,Schaarste op het elektriciteitsnet in de regio Emmen kan dus niet voor alle gevallen op korte termijn opgelost worden,” schrijft Wiebes in zijn brief.

Volgens Idema is de eerste grote stap gezet. ,,Als regionaal bedrijfsleven moeten we ons snel heel sterk gaan maken om de ontstane ruimte optimaal te benutten.”