Wethouder en leerling metselen samen de eerste steen nieuwbouw RSG Ter Apel

TER APEL - Wethouder Wietze Potze van de gemeente Westerwolde en Stefan Dobben, leerling klas 4 BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) hebben vanmiddag de eerste steen gemetseld van de nieuwbouw van RSG Ter Apel.

Sinds begin november is aan de vorm van de staalconstructie duidelijk zichtbaar welke afmetingen het gebouw gaat krijgen. Nu met de start van het metselwerk krijgt ook de buitenkant z'n echte vorm.

Met de nieuwbouw van het middendeel is gestart in de zomervakantie en de oplevering wordt verwacht in juli 2020. Na de zomervakantie van 2020 wordt het gebouw in gebruik genomen. Duits, Engels, Frans, Nederlands, biologie, natuurkunde, scheikunde, ckv, drama, beeldende vorming en muziek krijgen in het nieuwe gebouw een plek. Ook de kantine, personeelskamer, een stilte ruimte en diverse kantoren zijn er te vinden.

In een eerdere fase van de nieuwbouw zijn een nieuwe sportzaal en de voorzieningen voor Zorg & Welzijn, BWI, PIE en M&T gerealiseerd. Het gehele bouwproces eindigt met de aanpassingen aan de huidige tijd en renovatie van het monumentale deel van de school. Naar verwachting is dat in het voorjaar van 2021 gereed.

In de zomer van 2021 wordt de realisatie van de vernieuwbouw en het 100-jarig bestaan van de school gevierd met een grote reünie