Drenthe legt vijf miljoen euro op tafel voor toekomst vakantieparken (en willen dat het Rijk hetzelfde doet)

Om de kwaliteit van Drentse vakantieparken op peil te houden, zijn de provincie en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe, Noordenveld, Westerveld, De Wolden bereid om vijf miljoen euro te investeren.

Dat doen zij middels het voorstel voor de Regio Deal Focus op Vrijetijdseconomie, waarmee zij samen met het Rijk inzetten op de boven- én onderkant van het aanbod aan vakantieparken. Enerzijds door het stimuleren van kansrijke ondernemers, anderzijds door te focussen op de sociaal-maatschappelijke problematiek en het bestrijden van criminaliteit en ondermijning die speelt op en rondom vakantieparken.

De betrokken gemeenten en de provincie Drenthe vragen het Rijk ook een bedrag van vijf miljoen euro te investeren.

De drie pijlers van de Regio Deal

De Regio Deal Focus op Vrijetijdseconomie richt zich op de boven- en onderkant van het aanbod aan vakantieparken. Het biedt een flinke plus op het Programma Vitale Vakantieparken Drenthe door extra in te zetten op kansrijke ondernemers om hun product te versterken. Door de verbreding naar de sociaal-maatschappelijke problematiek en het bestrijden van criminaliteit en ondermijning wordt de Drentse verblijfsrecreatie als geheel sterker gemaakt. Hierbij richten de partners zich op de volgende drie pijlers: betere samenwerking om criminaliteit en ondermijning te bestrijden, een gerichte aanpak voor de sociaal-maatschappelijke problematiek en het versterken van de flexibele schil op de woningmarkt.

Leegstand

Twee jaar geleden bleek uit onderzoek dat een deel van de vakantieparken onvoldoende toekomstperspectief heeft binnen de verblijfsrecreatie sector. Dit jaar toonde nader onderzoek aan dat op een deel van deze parken sprake is van sociaal-maatschappelijke problematiek en criminaliteit. Dat leidt tot minder gasten en dalende inkomsten, met verdere achteruitgang en leegstand tot gevolg. Die leegstand heeft een aanzuigende werking op doelgroepen die als ‘niet-recreatieve gebruikers’ kunnen worden getypeerd, zoals spoedzoekers die op de reguliere woningmarkt geen plek kunnen vinden, arbeidsmigranten, mensen die onder de radar willen blijven, maar ook criminelen.

Vicieuze cirkel doorbreken

Gedeputeerde Henk Brink: “In Drenthe werken we hard aan het behoud en de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Voor de versterking van de verblijfsrecreatie zijn we in 2018 gestart met het Programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Daarbinnen stimuleren we kansrijke ondernemers om hun product te versterken en ondersteunen we ondernemers en eigenaren bij het zoeken naar een nieuwe functie voor een niet vitaal park. Voor de economische kracht van de verblijfsrecreatie in Drenthe is echter een extra aanpak essentieel.”

Wethouder Jeroen Westendorp van de gemeente Noordenveld: ,,Deze parken krijgen onbedoeld te maken met ongewenste situaties met de bijbehorende problematiek. Gevolg is dat hun concurrentiepositie nog verder wordt verzwakt en inkomsten en investeringen verder dalen. In de samenwerking binnen de Regio Deal willen wij deze vicieuze cirkel doorbreken.”

Vrijetijdssector motor Drentse economie

De vrijetijdseconomie is met een omzet van 1,7 miljard euro een belangrijke motor van de Drentse economie. De vrijetijdseconomie speelt een belangrijke rol bij het op niveau houden van voorzieningen en draagt substantieel bij aan de leefbaarheid van het landelijke gebied in Drenthe. De sector is goed voor zo’n 24.000 banen aan directe en indirecte werkgelegenheid. De overnachtingen op vakantieparken leveren zo’n 300 miljoen euro op. In Drenthe vindt 65% van de overnachtingen plaats op vakantieparken, terwijl dat in Nederland gemiddeld 34 procent is. Het aantal overnachtingen op vakantieparken is de afgelopen jaren flink gestegen: van 3.437.000 overnachtingen in 2013 naar 4.626.000 overnachtingen in 2018.