WindNEE wil in Aa en Hunze een windloket voor klachten en vragen (net als in Borger-Odoorn)

De Stichting WindNEE in Aa en Hunze wil dat de gemeente een windloket in het leven roept waar inwoners met vragen en klachten over het te bouwen Windpark Drentse Monden en Oostermoer terecht kunnen. In Borger-Odoorn is sinds kort zo’n loket actief.

Eind vorige maand heeft de Stichting WindNEE de burgemeester en wethouders en alle raadsleden van Aa en Hunze een brief gestuurd waarin ze haar zorgen en vragen over de informatieverstrekking rond Windpark Drentse Monden en Oostermoer uiteen zet.

‘Reeds in 2018 hebben wij met de verantwoordelijke wethouder Co Lambert (GroenLinks) een gesprek gehad’, schrijven de leden van WindNEE. ‘Over handhaving en informatievoorziening. Wij hebben aangegeven dat een centraal gemeentelijk loket voor informatie en klachten onontbeerlijk is voor omwonenden van het windpark. De wethouder was het met ons eens.’

De gemeente Aa en Hunze laat weten dat de brief van stichting WindNEE op 22 november is ontvangen, maar dat deze ‘nog in behandeling’ is. ,,Op dit moment hebben we daar dus nog geen reactie op’’, aldus een woordvoerder.

De stichting wordt met enige regelmaat benaderd door omwonenden met vragen waar ze geen antwoord op kunnen geven. Zoals: Wanneer start de bouw nu eigenlijk? Hoe lopen de transportroutes? Is mijn huis wel verzekerd tegen schade door trillingen?

In Borger-Odoorn organiseerde de gemeente vorige maand drie avonden om met bewoners te praten over de komst van het park. Een van de resultaten daarvan is in ieder geval dat de buurgemeente van Aa en Hunze reeds een ‘windloket’ heeft ingericht waar inwoners terecht kunnen. En volgens een woordvoerder van Borger-Odoorn wordt daar gebruik van gemaakt.

WindNEE constateert dat een jaar na het gesprek met de verantwoordelijk wethouder van Aa en Hunze de gewenste informatievoorziening nog steeds niet aanwezig is. ‘Klachten, vragen en opmerkingen moeten op één punt verzameld en behandeld worden. Met een fatsoenlijke terugkoppeling naar betrokkenen. Inwoners mogen straks niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.’

Plicht om informatie te verstrekken

De gemeente Aa en Hunze richtte eerder dit jaar de Omgevingsadviesraad (OAR) op, waarin door omwonenden en initiatiefnemers wordt gesproken over tal van zaken. WindNEE is ook in die OAR vertegenwoordigd. Dat een OAR actief is ontslaat de gemeente volgens WindNEE niet van de plicht om informatie te verstrekken.

Verstoring moet onder een bepaald niveau

De start van de bouw van de overige 44 windturbines van Windpark Drentse Monden en Oostermoer is in de afgelopen maanden verder naar achteren geschoven. Aanvankelijk dachten de initiatiefnemers dat ze in oktober met de bouw van het windpark konden beginnen.

De resultaten van de test met de eerste turbine aan de Drentse Mondenweg bij Exloo worden echter nog onderzocht. Uit data-analyse moet blijken in welke mate de eerste turbine de antennes van radiotelescoop LOFAR van Astron verstoort. Is die verstoring te groot dan moeten maatregelen worden getroffen. Zo zouden de 45 turbines van het park bijvoorbeeld op bepaalde tijden stil gezet kunnen worden. Maar sowieso moet de verstoring onder een vooraf in een convenant vastgelegd niveau.

De laatste informatie die initiatiefnemers hierover hebben verstrekt is dat eind december iets te zeggen moet zijn over de resultaten. Astron heeft reeds eerder benadrukt dat de data-analyse veel tijd kost.

De PvdA in Aa en Hunze heeft naar aanleiding van de brief van WindNEE een aantal vragen gesteld. Onder meer welke afspraken er zijn tussen gemeente, initiatiefnemers en Omgevingsadviesraad over welke afspraken er zijn over communicatie met inwoners.