Regen aan bouwplannen in Westerwolde

Bij de gemeente Westerwolde zijn sinds het afgelopen voorjaar zeker 150 plannen voor het bouwen van een nieuwe woning binnengekomen.

Dat zegt wethouder Bart Huizing (PvdA). ,,En bij dat aantal blijft het niet’’, stelt hij. ,,Wekelijks komen nog steeds nieuwe aanvragen binnen.’’

De regen aan plannen is het gevolg van de zogenoemde Woonvisie die de gemeenteraad in de lente van 2019 vaststelde. Daarin staat onder meer dat er ruimte is voor de bouw van 200 extra huizen in de gemeente, bovenop het bestaande contingent aan nog lege bouwkavels.

Die 200 extra huizen kunnen bijvoorbeeld komen op stukken groen van particulieren. Die stukken groen moeten in dorpen liggen, bouwen in het buitengebied mag niet. Voorwaarde is ook dat de nieuwe huizen niet de structuur van een dorp aantasten.

,,Meteen na het vaststellen van de Woonvisie kwamen de eerste plannen binnen’’, zegt Huizing. ,,Vaak komen ze van mensen die in Westerwolde wonen en nabij hun huidige woning een stuk grond hebben en daarop nieuw willen bouwen. Het gebeurt ook dat hun kinderen daar willen bouwen. Soms voldoen de plannen niet aan onze voorwaarden. Vaak wel.’’

Speciale werkgroep

In dat laatste geval werkt de gemeente zo goed mogelijk mee, zo stelt Huizing. ,,Waarbij we betrokkenen altijd vragen om een zo concreet mogelijk plan. Dat is al verschillende keren gebeurd en die plannen worden verder uitgewerkt. Maandelijks komt een speciale werkgroep bij elkaar om plannen te beoordelen. Dat toont ook hoe groot de belangstelling is.’’

Huizing is daar blij mee. ,,We willen met de extra bouwmogelijkheden de doorstroming op de woningmarkt verbeteren. Dat was de reden om dit besluit te nemen. En die betere doorstroming zit er hopelijk aan te komen.’’

Westerwolde kan de 200 extra huizen laten bouwen als gevolg van nieuwe afspraken tussen de Oost-Groninger gemeenten. Die hadden lang de lijn dat alleen nieuw mocht worden gebouwd als daar sloop tegenover stond. Die lijn is nu losgelaten.