Vervlogen tijden: Van Ketwich Verschuurlaan in Ter Apel

TER APEL Bovenstaande ansichtkaart uit de eigen collectie, is gemaakt omstreeks 1900-1905 en laat een smal zandpad zien.

Tegenwoordig is het zandpad vooral bekend als 't Sikkeloantje, één van de bekendste lanen in de bossen rond Ter Apel. De laan – hier gefotografeerd in noordelijke richting – is 'beroemd én berucht' in Ter Apel en werd/wordt ook wel het 'Vrijersloantje' genoemd.

Het woord Sikkeloantje betekent overigens niet, dat daar altijd sikken hebben gegraasd. In het Gronings betekent sikken ook wel zoiets als sjansen/flirten, vandaar de naam 'Sikkeloantje' en dus ook Vrijersloantje. Er bestaat van deze oude kaart ook een versie waar aan de rechterzijde een man met een fiets staat.

Veedrift

Deze brede laan was in vroeger eeuwen de doorgaande (wandel-) weg naar Ter Haar, Ter Wisch en verder noordelijk, totdat in 1904 de Sellingerstraat werd aangelegd. In de tijd van de monniken werd deze laan ook veelal gebruikt als 'veedrift', dat wil zeggen dat deze laan werd gebruikt om het vee naar de noordelijk gelegen gebieden, zoals de Koemarkte, Koeweide en Koekamp te laten lopen, waar ze konden grazen. Deze drie gebieden liggen allen tussen het Sikkeloantje en Ter Haar.

Dubbele rijen beuken

Langs de laan werden in 1910 de twee dubbele rijen beuken geplant, die tegenwoordig nog steeds als kolossale reuzen aan weerszijden van het zuidelijk gedeelte staan. Aangeplant werden de beuken onder leiding van toenmalig bos- en landbouw opzichter Johannes Nicola, die de bomen toentertijd aan liet kopen voor 25 cent per stuk. De bomen zijn nu dus allemaal rond de 110 jaar oud! In 1922 werd deze laan door het bos gesplitst in twee gedeelten door de aanleg van de spoordijk. Dat is het gedeelte waar tegenwoordig het fietspad over ligt.

Officiële naam

Dan naar de officiële naam: het zandpad door het bos werd in 1924 vernoemd naar Evert Van Ketwich Verschuur, die vanaf 1918 burgemeester van Groningen was. Van Ketwich Verschuur combineerde deze functie met het lidmaatschap van Provinciale Staten (1919-1923) en daarnaast was hij ook nog lid van de Eerste Kamer. Hij werd geboren op 23 februari 1879 in Zwolle en trouwde met Jeanette Justine van den Berg. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren. Van Ketwich Verschuur stierf vrij plotseling op 19 april 1924 op 45-jarige leeftijd en ligt begraven op de begraafplaats Esserberg in Groningen.

Precies een jaar na zijn overlijden werd daar een monument ter zijner nagedachtenis geplaatst. Ook is in de stad Groningen een straat naar hem vernoemd. Omdat de stad Groningen toentertijd eigendom van de bossen (en het klooster) in Ter Apel was, werd na zijn overlijden de grote laan door het bos naar hem vernoemd. Het is echter allang geen officiële benaming meer.

Hebt u op- of aanmerkingen op deze vervlogen tijden of wilt u zelf graag een foto geplaatst zien: jbeen01@hetnet.nl

Jakob Been