Noodzaak tot wijzigingen in het zorgaanbod Refaja en Bethesda

Door de coronacrisis ziet Treant zich genoodzaakt een aantal maatregelen te treffen en deels te versnellen met betrekking tot de ontwikkeling van de zorgprofielen van de verschillende ziekenhuislocaties (plan Zorg voor de regio).

De kern hiervan is dat de acute zorg en de coronazorg zoveel mogelijk in Emmen zullen plaatsvinden, zodat de geplande (en poliklinische) zorg in Stadskanaal en Hoogeveen zoveel mogelijk doorgang kan blijven vinden.

Dit is een bericht van Treant Zorggroep

De coronapandemie vraagt veel van ons. De medewerkers van Bethesda die op 6 april naar een andere werkplek (Emmen) zouden gaan, doen dat nu een week eerder dan gepland. Dit is nodig om onze teams sneller op sterkte te krijgen, voordat echt grote aantallen coronapatiënten onze zorg nodig gaan hebben. Door eerder de collega’s in Emmen te versterken, hopen we overbelasting van het verplegend personeel zo lang mogelijk binnen de perken te houden. Het blijkt immers dat coronapatiënten tot wel twee keer intensievere zorg nodig hebben.

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste wijzigingen in de zorgprofielen:

Stadskanaal (Refaja) – vanaf woensdag 25 maart

Wat blijft?

 • Poliklinische zorg
 • Beschouwende dagbehandeling
 • Dagverpleging kindergeneeskunde alleen geopend voor electieve opnames van beschouwende specialismen. Spoedconsulten op de poli Kindergeneeskunde blijven mogelijk.
 • Afdeling Chirurgische dagbehandeling van 7.30 tot 20.00 uur
 • Basisspoedpost (BSP) en de CTU (hartafdeling) zijn open van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
 • Kortdurende Intensieve Zorgafdeling (KIZ) voor kwetsbare ouderen

Wat is er tijdens de coronacrisis (tijdelijk) niet meer?

 • Operaties, zowel in dagbehandeling als klinisch
 • Klinische verpleegafdeling
 • De BSP is ’s avonds en in het weekend dicht (was ’s nachts al dicht).

Hoogeveen (Bethesda) – vanaf vrijdag 27 maart (i.p.v. 6 april)

Wat blijft?

 • Poliklinische zorg
 • Dagbehandeling beschouwend en chirurgisch
 • Dagverpleging kindergeneeskunde geopend voor electieve opnames van beschouwende en snijdende specialismen. Spoedconsulten op de poli Kindergeneeskunde blijven mogelijk.
 • Geplande laagcomplexe zorg, short stay (= weekziekenhuis)
 • BSP open op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur (bemand tot 23.00 uur)
 • CTU open op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Wat is er niet meer na 27 maart (i.p.v. 6 april)?

 • SEH
 • Spoedopnames
 • AZA (Acute Zorg Afdeling)

Zoals in de Zorg voor de regio-plannen afgesproken, gaat de acute zorg naar Emmen.

Wat is er dan aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke plan Zorg voor de regio voor Bethesda in Hoogeveen?

 • De Basisspoedpost is tijdens de coronacrisis niet open in het weekend
 • De medewerkers van de acute zorg in Bethesda gaan een week eerder naar hun nieuwe werkplek in Emmen.

Onze medewerkers worden momenteel zwaar op de proef gesteld door de uitdaging om goede en veilige zorg te blijven bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Maar we hebben er het volste vertrouwen in dat we deze situatie samen met alle inwoners van Drenthe en Zuidoost Groningen het hoofd kunnen bieden.