'Leeshonger is groot, discipline gelukkig ook'

In de Groninger Ommelanden zijn bijna alle bibliotheken weer geopend, op een aangepaste wijze. En dat willen de leden weten ook.

Ze bezoeken de bieb volop, lenen weer gretig boeken, zo vertelt Janneke Klok, manager van de Stichting Biblionet Groningen. ,,De leeshonger is groot, mensen willen weer graag zelf boeken uitzoeken. In Winschoten stond op de openingsdag zelfs een rij wachtenden tot buiten de vestiging. Ze hadden veel discipline en dat zien we gelukkig ook vrijwel steeds op onze andere locaties.’’

Biblionet heeft 38 vestigingen die in de afgelopen weken vanwege de coronacrisis gesloten waren. Leden konden op bestelling wel een tas boeken bij de ingangen komen ophalen, ook zette Biblionet een bezorgdienst op.

Op 11 mei mochten de bibliotheken in het land weer open, op aangepaste wijze. ,,En dus ook de onze’’, aldus Klok. ,,Het duurde even voor we alle maatregelen hadden genomen en daarom waren afgelopen donderdag in de eerste vestigingen mensen weer welkom. En inmiddels zijn ze bijna allemaal weer open.’’

Zorgcentrum

Uitzonderingen zijn de bibliotheken in Musselkanaal, Noordbroek en Nieuwe Pekela. ,,De eerste zit in een zorgcentrum dat op slot zit’’, zegt de manager. ,,De vestiging in Noordbroek zit in een multifunctioneel gebouw dat momenteel aardbevingsbestendig wordt gemaakt. De vestiging in Nieuwe Pekela zit in een buurthuis dat ook nog gesloten is.’’

In de overige vestigingen gelden dus ook heel andere regels. ,,Bij de ingang zit iemand van ons die in de gaten houdt dat er niet te veel leden tegelijk binnen zijn. De leden leggen de in te leveren boeken in een speciale bak, lenen andere en gaan weer weg.’’

De ingeleverde boeken liggen 72 uur ‘in quarantaine’. ,,Daarna worden ze weer in de kasten gezet. Dat gebeurt meestal ‘s ochtends. Daarom zijn de meeste vestigingen dan gesloten, ze zijn alleen ‘s middags open. Een aantal bibliotheken is ook maar twee of drie dagen per week open.’

De meeste personeelsleden zijn weer aan het werk gegaan. ,,Behalve zij die in de risicogroep zitten. Ook vrijwilligers die risico’s lopen, kunnen thuis blijven, we hebben daar alle begrip voor. Er zijn natuurlijk ook leden die liever nog niet weer naar een bibliotheek komen. Daarom houden we voorlopig de bezorgdienst in stand.’’