Wethouder Niek Wind krijgt 1415 handtekeningen, maar wil geen balbezit in voetbalruzie 2e Exloërmond (en de clubs komen er nog altijd niet uit)

Bijna veertig kinderen kwamen gisteren naar het gemeentehuis van Borger-Odoorn om wethouder Niek Wind duidelijk te maken dat ze bij De Treffer ‘16 in 2e Exloërmond willen blijven voetballen.

Tussen twee spandoeken met de teksten ‘De Treffer ‘16 is 2e Mond’ en ‘1400 handtekeningen niet genoeg? Hoeveel steun heb jij Niek?’ nam Wind (Gemeentebelangen) samen met burgemeester Jan Seton een stapel papieren met 1415 handtekeningen in ontvangst.

Wind houdt echter vast aan de door de gemeenteraad in oktober vastgestelde motie om De Treffer en TEVV, de slapende club die een doorstart wil maken, niet op het sportpark in Tweede Mond toe te laten als ze de velden niet willen delen of niet onder één vlag verder willen.

U zegt steeds dat de bal in het dorp ligt, maar ligt die niet gewoon bij de gemeente?

,,Nee. Dit is een verantwoordelijkheid van twee clubs. Onze gemeente heeft wat voetbal betreft vier kern-sportcomplexen: Valthermond, Nieuw-Buinen, Odoorn en Borger. Daar investeren we. Op de andere complexen in de gemeente mag best gevoetbald worden, maar daar gaan we niet fors op investeren als er geen draagvlak is. En als het bij die andere complexen de clubs niet lukt om er samen uit te komen dan is er maar een andere mogelijkheid en dat is voetballen op een kern-complex. Dat is het beleid.’’

Vindt u dat er in Tweede Mond geen draagvlak is?

,,Niet vanuit twee verenigingen.’’

Maar vanuit De Treffer, de club die daar nu vier jaar voetbalt, waar al die kinderen achter u voetballen?

,,Dan kom je weer terug bij de opdracht die beide clubs hadden: kom er met elkaar uit. En deze actie komt weer vanuit één vereniging.’’

Diverse mediators hebben zich de afgelopen jaren met deze kwestie bemoeid, emoties tussen betrokkenen bestuurders lopen bij elk gesprek hoog op, volwassen mensen beschimpen elkaar op sociale media. Had u niet eerder moeten ingrijpen en moeten zeggen: jullie delen dat sportcomplex en de gemeente maakt een schema?

,,Nee. Dat gaan wij niet doen. Dat hadden ze zelf in gesprek met elkaar moeten doen. De keuze is heel helder. Ze moeten er samen uitkomen en anders is er geen draagvlak. Wij gaan als gemeente geen kant kiezen.’’

Wat verwacht u nog?

,,Ik neem deze handtekeningen mee naar de gemeenteraad. Die heeft de motie aangenomen. Daarin staat dat vanuit beide clubs of de inwoners iets moet gebeuren. Die laatste optie is nog steeds open. Of dat haalbaar is, weet ik niet, maar die optie is nog wel open.’’

Verwacht u dan dat tussen nu en 15 juni - de deadline van de KNVB - dat inwoners nog een nieuwe club gaan oprichten?

,,Ik weet niet wat ik kan verwachten.’’

TEVV en Treffer lijken uitgepraat

Onder leiding van een commissie van drie voetballiefhebbers die begaan zijn met het voetbal in 2e Exloërmond zaten bestuurders en vertegenwoordigers van beide clubs afgelopen vrijdag een paar uur samen om de tafel.

Het bleek een vergeefse laatste poging om een oplossing te vinden voor komend seizoen.

Meerderheid leden De Treffer wil niet onder oude naam TEVV verder

Wat de bestuurders van TEVV betreft was het voetbal in Tweede Mond onder de oude naam voortgezet. Uit een digitale ledenraadpleging bij De Treffer is echter gebleken dat het merendeel van hun spelende leden (65 procent) dat niet ziet zitten. Elf procent had geen mening, 24 procent zou blijven voetballen.

‘Deze cijfers zijn dermate duidelijk dat er geen draagvlak is bij de leden van De Treffer ‘16 om samen te gaan onder de naam TEVV’, schrijft het bestuur van De Treffer in een brief aan de gemeenteraad en burgemeester en wethouders waarin wordt ingegaan op het laatste gesprek van afgelopen vrijdag.

‘Een meerderheid van onze leden steunt het voorstel om naast elkaar te voetballen. 51,2 procent ja, 35,7 procent nee, 13,5 procent geen mening.’

Zou het niet heel eenvoudig kunnen, de velden delen?

Waarom niet eerder door beide clubs voor deze optie is gekozen, is niet duidelijk. Volgens TEVV en wethouder Niek Wind heeft De Treffer die optie in een eerder stadium van tafel geveegd. Op de vraag of Wind de clubs daar niet gewoon toe had moeten dwingen, zegt hij dat het niet aan hem was, maar aan de clubs om er samen uit te komen.

De Treffer schrijft echter dat die optie nimmer is verworpen. ‘Wel hebben wij een aantal punten benoemd waarop wij praktische problemen voorzien.’

De mogelijkheid om toch naast elkaar te gaan voetballen en de velden te delen werd uiteindelijk ook afgelopen vrijdag nog weer door beide clubs besproken.

TEVV had echter de ‘spelerscontracten’ voor het komende seizoen al geannuleerd, nadat de gemeente twee weken geleden bekend maakte dat beide clubs niet meer welkom zijn op het sportpark. ‘Het is ons helaas niet gelukt om de spelers die reeds hadden toegezegd om voor TEVV te willen gaan voetballen weer opnieuw te contracteren’, schrijft TEVV in haar brief aan de gelegenheidscommissie van afgelopen vrijdag.

De Treffer wil door, TEVV kan leven met de gedachte alles te hebben geprobeerd

Volgens het bestuur van de Treffer was het TEVV wellicht wel gelukt als de gemeente eerder duidelijk had gemaakt sowieso de velden ter beschikking te stellen.

De Treffer verzoekt de gemeente in ieder geval om voor komend seizoen de velden in Tweede Mond beschikbaar te stellen. ‘Uiteraard zullen wij ruimte bieden aan TEVV als zij alsnog besluiten om in het seizoen 2021-2022 terug te willen keren.’

Het TEVV-bestuur schrijft dat het kan ‘leven met de gedachte dat TEVV er in dit eindstadium echt alles aan heeft gedaan om nog tot een goede afloop te komen.’