Drentse jongeren drinken en roken minder, maar mentale druk neemt wel toe

Drentse jongeren roken en drinken minder, maar de mentale druk die ze ervaren neemt wel toe. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor van GGD Drenthe.

GGD Drenthe voerde dit onderzoek, in samenwerking met het RIVM, in het najaar van 2019 uit. Ruim 5300 Drentse jongeren uit klas 2 en 4 beantwoordden vragen over hun (mentale) gezondheid en rook- en drinkgedrag.

Alcoholgebruik

Volgens de GGD is er een duidelijke trend te zien van dalend roken en alcoholgebruik. Ook doen Drentse jongeren minder aan binge-drinken. De GGD verstaat hieronder dat bij één gelegenheid vijf of meer alcoholische dranken worden geconsumeerd. Landelijk gezien lijkt de dalende trend te stagneren. Ongeveer 56 procent van de Drentse jongeren zegt weleens alcohol te hebben gedronken. 36 procent deed dit in de afgelopen vier weken.

Toename mentale druk

Waar roken en alcoholgebruik afnemen, neemt de mentale druk onder jongeren wel toe. GGD Drenthe meldt dat jongeren veel stress ervaren door school, de thuissituatie of ‘door alles wat ze moeten doen’. De toenemende mentale druk komt volgens de GGD landelijk voor.

Wel voelen de meeste Drentse jongeren zich gelukkig. 82 procent geeft aan zich meestal ‘gelukkig’ of ‘zeer gelukkig’ te voelen. 14 procent meldt zich meestal ‘neutraal’ te voelen. Jongens lijken zich over het algemeen gelukkiger te voelen dan meiden en het opleidingsniveau lijkt niet van invloed te zijn op de mate waarin jongeren zich gelukkig voelen.