De aanvoer van onderdelen voor 44 windmolens in de Drentse Monden begint eind augustus (en duurt zeven maanden)

Nu de Raad van State alle bezwaren rond de aanleg en bouw van windpark Drentse Monden en Oostermoer van tafel heeft geveegd, kunnen inwoners van de Drentse Monden zich gaan opmaken voor het transport van de onderdelen voor de 44 windmolens.

De eerste delen worden eind augustus aangevoerd. Als eerste komen de 65 meter lange rotorbladen, gevolgd door de overige onderdelen. De totale operatie duurt ongeveer zeven maanden en is - als alles volgens plan verloopt - eind maart 2021 klaar.

Rotondes worden tijdelijk aangepast en verbreed; lantaarnpalen worden verwijderd

Om het transport mogelijk te maken worden vanaf begin augustus rotondes tussen de N34, N33 en het windpark tijdelijk aangepast en bochten verbreed. Ook worden lantaarnpalen en ander straatmeubilair zo nodig tijdelijk verplaatst of verwijderd.

In de afgelopen periode werden in de nabije omgeving van het windpark al de nodige aanpassingen aan de wegen gedaan, waarbij de kosten door de initiatiefnemers van het windpark worden betaald. Dat geldt voor de tijdelijke maatregelen, die naar schatting in april 2021 worden weggehaald.

Regionale bedrijven aan de slag

Bij de aanleg van het windpark wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van regionale bedrijven. Zoals Zwaagstra Beton uit Hoogeveen, dat de betonplaten van 2 bij 2 meter voor aanpassingen bij rotondes en kruisingen levert.

Houd rekening met tijdelijke afsluitingen

Volgens windpark Drentse Monden en Oostermoer blijven de openbare wegen in de regio bereikbaar voor al het verkeer, maar kan er soms sprake van tijdelijke afsluiting. Na afloop van de transporten worden de rijplaten verwijderd, wordt het straatmeubilair teruggeplaatst en worden rotondes hersteld.

Hoe ziet de aanvoer van onderdelen en de planning van het transport er precies uit?

Via een speciale informatiepagina van Windpark Drentse Monden en Oostermoer is te zien hoe de aanvoerroutes (vanaf de N34) en rijroutes van de vrachtwagens met onderdelen tussen Valthermond en Gieterveen lopen.

De planning voor de komende weken is te zien via deze link.