Linda Boer uit Ter Apel runt juridisch adviesbureau Boer&Recht

TER APEL/STADSKANAAL Linda Boer is een nieuwe weg ingeslagen. Na jaren te hebben gewerkt bij een landelijke partij, is ze onlangs gestart met haar eigen bedrijf: juridisch adviesbureau Boer&Recht.

"De 'Boer' in Boer&Recht staat in de eerste plaats voor mijn naam", vertelt de inwoonster van Ter Apel. "Maar met een knipoog naar de boer, de agrariër. Een belangrijke groep binnen de ondernemers, aan wie ik al jarenlang juridische bijstand verleen."

"De keuze om ondernemers bij te staan, is niet toevallig", vervolgt ze. "Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn ouders hadden een gemengd bedrijf in Zuid Oost Groningen. Tegenwoordig ben ik zelf ondernemer en woon ik met mijn gezin op een akkerbouwbedrijf. Ik begrijp dan ook waar ondernemers, agrariërs in het bijzonder, tegenaan lopen. En waar ze mee geholpen zijn. Duidelijkheid bijvoorbeeld. Een duidelijk advies om een goede afweging te kunnen maken tussen de risico’s en de kansen.

Praktijkkennis

Ik vermoed dat ik één van de weinige juristen ben, die naast de juridische bladen ook wekelijks de agrarische vakbladen leest. Naar mijn overtuiging is praktijkkennis essentieel om de juiste aanpak te kiezen om het juridische conflict tot een goed einde te brengen. Wat daar ook aan bijdraagt is mijn benoeming als deskundig lid in een aantal bezwarencommissies. Door geregeld 'aan de andere kant van de tafel' plaats te nemen, kan ik goed bepalen wat er wel of juist niet in een bezwaarschrift moet staan. Met die ervaring weet ik wat er nodig is om een commissie of rechter te overtuigen van het gelijk van mijn client.”

Linda Boer is een allround jurist, maar ze heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het agrarisch recht.

"Denk bij omgevingsrecht aan bestemmingsplannen, vergunningen en handhavingsprocedures. Het agrarisch recht omvat eigenlijk alle juridische zaken waar een landbouwer mee te maken kan krijgen. Bijvoorbeeld milieuwetgeving, productiequota en pacht. Het is altijd raadzaam om in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen. In veel gevallen kan daarmee een kostbare procedure worden voorkomen.”

Full service

Boer&Recht werkt nauw samen met Admifa accountants en adviseurs. Beide bedrijven zijn onder één dak gevestigd aan de Electronicaweg 23 in Stadskanaal.

"Het aanbieden van een zogeheten full service biedt veel voordelen voor ondernemers", legt Linda Boer uit.

"Ze kunnen voor bedrijfsmatige en juridische vragen terecht op één locatie en bij een bespreking over een juridische kwestie kan de accountant desgewenst aanschuiven om de financiële risico’s toe te lichten. En als de rechtsvorm van de onderneming moet worden gewijzigd, dan kan Boer&Recht de benodigde overeenkomst(en) opstellen. En beslist niet te vergeten: dankzij de samenwerking zijn de lijnen kort en dat bespaart de klant veel kosten."

Schoolbanken

In oktober neemt de kundige en gedreven jurist weer plaats in de schoolbanken. Ze start dan met een opleiding tot mediator. Bij mediation lossen partijen hun conflicten op met bemiddeling van een mediator. "Vroeger werd een mediator vooral ingeschakeld bij echtscheidingsprocedures", zo vertelt Linda Boer. "Inmiddels is gebleken dat de inzet van een mediator ook goed werkt om conflicten binnen een bedrijf te beslechten, bijvoorbeeld tussen de maten/vennoten, en bij conflicten met de overheid. Ook in de rechtspraak wordt mediation steeds vaker toegepast. Groot voordeel is dat mediation vaak goedkoper is dan een gerechtelijke procedure."

Over enkele maanden vindt het examen plaats en dan kan ze als gecertificeerd mediator haar diensten aanbieden.

U wilt meer informatie? Kijk dan even op de website www.boerenrecht.com