In memoriam: Henk Bolk

Raadslid Henk Bolk is op 68-jarige leeftijd overleden. Een beminnelijk en betrokken mens is heengegaan. Hoewel Henk al geruime tijd ongeneeslijk ziek was, is het bericht van zijn overlijden een hard gelag voor eenieder binnen Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Tijdens zijn actieve periode binnen de politieke vereniging heeft Henk verschillende rollen vervuld.

Henk hield van zijn geboorteplaats ‘2e Mond’, dat blijkt ook uit alle maatschappelijke functies die hij gedurende zijn gehele leven in het dorp vervulde. Henk heeft een flink deel van zijn leven besteed aan het voetbal in 2e Exloërmond, dat hem na aan het hart lag. Henk was 40 jaar vrijwilliger bij TEVV,
waaronder ook een geruime tijd voorzitter. Voor zijn verdiensten, ontving hij een erepenning van TEVV en de KNVB. Van voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging tot één van de drijvende krachten achter de Stichting Mond tot Mond, Henks wortels zijn vergroeid met die van zijn geliefde 2e
Exloërmond.

In 2010 werd bij Henk kanker geconstateerd en na een zeer lang en zwaar behandeltraject werd begin 2020 besloten de behandeling te staken. Dit weerhield hem er echter niet van om zijn taken binnen Gemeentebelangen voort te zetten, ook al werd hem van verschillende kanten ingefluisterd
een tandje minder te gaan doen. ‘Ik moet toch op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt, dat houdt mij op de been’, zei hij steevast. ‘Ik blijf vechten’ zei hij dan, ‘maar kwaliteit staat voorop’.

In zijn periode bij Gemeentebelangen nam Henk de zware taak op zich om het politieke verzet tegen de komst van de windturbines in het Mondengebied te leiden. Henk was voor Gemeentebelangen een uithangbord op iedere bijeenkomst waarop de windturbines ter sprake kwamen. Het
winddossier was zijn dossier, zelfs als het onderwerp niet op de raadsagenda stond, deed Henk er alles aan om het alsnog in de raad te bespreken. Ook kennen wij Henk als een zeer betrokken bestuurslid van de provinciale politieke vereniging Sterk Lokaal, waarvoor hij zich sinds de oprichting
vol passie heeft ingezet.

Van 2014 tot aan zijn overlijden in 2020 was Henk raadslid voor Gemeentebelangen. Naast zijn tomeloze inzet als raadslid vervulde Henk met verve de rol van fractiesecretaris. Hij regelde afspraken met inwoners en zorgde ervoor dat ingekomen stukken bij de betreffende fractieleden terechtkwamen. Wij zullen Henk echter bovenal herinneren als een echte verbinder, zowel binnen als buiten Gemeentebelangen. Henk stuurde namens fractie en bestuur vele mensen een kaartje – het ‘lief-en-leed’ van anderen was bij hem in goede handen. Het tekent Henk dat toen zijn leven op het einde alleen nog maar leed voor hemzelf kende, hij tot het laatst aan toe ‘lief-en-leed’ kaartjes en berichten aan anderen stuurde. 

Gemeentebelangen Borger-Odoorn is dankbaar voor de tijd, energie en betrokkenheid die Henk al die jaren gegeven heeft. Zijn toegewijde moeder, echtgenote, kinderen en kleinkinderen, die hem tot het laatst toe bijgestaan hebben, wordt veel kracht gewenst om dit verlies een plek te geven.