Wratziekte vastgesteld op landbouwpercelen in gemeente Stadskanaal. Hier mogen nu 20 jaar geen aardappelen geteeld worden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met wratziekte vastgesteld op twee landbouwpercelen in de gemeente Stadskanaal.

Aanleiding voor onderzoek op deze percelen was de vondst van knollen met wratten in een partij aardappelen die afkomstig was van deze percelen.

De besmette partij en de besmette percelen zijn van één teler. Het besmette areaal betreft in totaal bijna 8 hectare en de afstand tussen beide percelen is ongeveer 3 kilometer. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Twintig jaar geen aardappelen telen

De gevolgen zijn vooral economisch. Op de besmette percelen mogen 20 jaar geen aardappelen meer geteeld worden. De schimmel is niet schadelijk voor mensen of dieren.

Niet meer vondsten

De NVWA heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van wratziekte in een straal van 5 kilometer rondom beide besmette percelen. Hierbij zijn percelen en zeefgrond geïnspecteerd op de mogelijke aanwezigheid van wratachtige structuren. Dit heeft niet geleid tot meer vondsten.

Wratziekte

Wratziekte is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel Synchytrium endobioticum. Deze schimmel heeft een quarantainestatus in de EU.

Er bestaan verschillende fysio’s van de schimmel, waarvan fysio 1, 2, 6 en 18 voorkomen in Nederland. Fysio 1 komt voor in Zuidoost-Nederland en de overige fysio’s in Noordoost-Nederland.

De vorige vondst van wratziekte was in 2015 op een perceel in de omgeving van Borger. Daar bleek na onderzoek sprake te zijn van fysio 18.

De ziekte kan voorkomen worden door gebruik te maken van schone machines en werktuigen en geen vervuilde grond op de eigen percelen te storten.