Vervlogen tijden over aannemer- en timmerbedrijf Stiepel

DROUWENERVEEN Op de foto is het woonhuis met werkplaats van aannemer- en timmerbedrijf Stiepel rond 1970-1975 te zien.

In het archief van de Kamer van Koophandel is te lezen dat de vestigingsdatum van Aannemers- en timmerbedrijf H. Stiepel op 1 november 1912 was. Harm Stiepel ging op 1 mei 1948 een vennootschap aan met zijn zoon Hendrik Stiepel.

Maar door het overlijden van Harm op 7 januari 1960 werd deze vennootschap ontbonden, het bedrijf werd daarna gerund als een eenmanszaak. Hendrik Stiepel zette het bedrijf voort tot 1 januari 1971, waarna het bedrijf werd opgeheven (Bron: Kamer van Koophandel, 0117-365-9076).

Ernstig ongeval

Op 22 januari 1920 staat dit artikel in de krant:

Dinsdagmiddag overkwam de timmerman Stiepel van Drouwenerveen een ernstig ongeval. Met een zakenman die van Gasselte op de motorfiets naar Gasselternijveen ging, zou Stiepel meegaan op een gewoon rijwiel. Hij hield daartoe, als zooveel gebeurd, de berijder der motorfiets bij de schouder vast. Even over de brug van de Hunze kon Stiepel zeker niet meer vasthouden, of is over een steen gevallen, in ieder geval, het rijwiel vloog naar de kant en Stiepel hals over de kop in de sloot. Dokter Muller verleende geneeskundige hulp en constateerde dat er enkele ribben waren gebroken. Per brancard werd Stiepel naar huis vervoerd.

Een waarschuwing voor ons allen. (Bron: Nieuwsblad van Gasselternijveen en omstreken, 22 januari 1920).

Brand

Op 15 september 1932 is in de krant te lezen dat de woning bewoond door de heer H. Stiepel geheel door brand werd verwoest. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat aan blussen niet viel te denken. Een varken benevens een klein gedeelte van het timmergereedschap kon worden gered. De gehele inboedel met al het huisraad ging met de brand verloren. (Bron: Nieuwsblad van Gasselternijveen en omstreken, 15 september 1932).

Vergunning

Voor het bouwen van een nieuw woonhuis wordt een vergunning verleend.

(Bron: Notulen Burgemeester en Wethouders, 30 september 1932, bladzijde 228, punt 3a).

Achter de woning zal een werkplaats worden gebouwd, en ook hiervoor wordt een vergunning verleend.

(Bron: Notulen Burgemeester en Wethouders, 25 november 1932, bladzijde 305, punt 2a).

Harm Stiepel is geboren op 2 juni 1887 in Drouwenerveen en was de zoon van Jan Stiepel die ook timmerman van beroep was. Harm huwde op 20 oktober 1909 met Annechien Stevens, geboren op 24 juni 1892.

Samen kregen zij drie kinderen: Jan geboren op 11 juni 1910, Hendrik geboren op 27 maart 1920 en Jantje geboren op 29 augustus 1924. Zoon Jan overleed op 19-jarige leeftijd op 13 juni 1929 tot groot verdriet van zijn ouders. Harm overleed later op 7 januari 1960 en zijn vrouw Annechien overleed op 20 maart 1972.

Reageren

U wilt reageren op het artikel? Neem dan contact op met Jacco Pranger: 06-21831002 of pranger@nieuwbuinen.com

Jacco Pranger