Subsidie voor boeren die biodiversiteit willen versterken in de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt

De provincie Drenthe stelt een subsidie beschikbaar voor boeren die willen bijdragen aan de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt.

Het geld kan onder meer gebruikt worden voor een idee of experiment voor een nieuwe teelttechniek, strokenteelt in combinatie met innovatie, het benutten van overgebleven hoekjes land voor kruidenranden of het lokaal verkopen van producten. De mogelijke ideeën van de boeren moeten wel aansluiten bij de eerdere opgestelde actieplannen voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt.

25.000 euro

Boeren die van de subsidie gebruik willen maken, kunnen deze vanaf 1 februari aanvragen. De provincie Drenthe stelt per project maximaal 25.000 euro beschikbaar.