Reumavereniging trekt aan de bel: veel patiënten zitten door crisis in sociaal isolement en krijgen veel te weinig aangepaste beweging

De coronacrisis raakt veel reumapatiënten heel hard. Het isolement en het gebrek aan aangepaste beweging zijn grote aanslagen op de gezondheid.

Dat zegt Anita Sanders, voorzitter van de vereniging ReumActief. Zij wil door middel van een enquête in Den Haag aandacht vragen voor de soms ‘schrijnende situaties’ onder reumapatiënten.

ReumActief is een vereniging voor reumapatiënten die 200 leden heeft in Oost-Groningen en het Drentse Mondengebied. ,,Van behoorlijk veel van onze leden hoor ik slechte berichten’’, zegt Sanders. ,,Ze komen minder vaak naar buiten, zeker als ze slecht ter been zijn. Het gezamenlijk aangepast bewegen dat wij voor hen regelen in zwembaden en zalen van fysiotherapeuten, mag momenteel ook niet.’’

‘Ze worden strammer, nemen meer medicatie’

De gezondheid gaat daardoor sterk achteruit. ,,Ze worden strammer, nemen meer medicatie. Het individueel behandeld worden door een fysiotherapeut kan wel maar velen kunnen dat niet betalen. De crisis raakt kortom veel leden heel hard, ik krijg zelfs signalen over suïcidale neigingen.’’

Sanders is zelf ook reumapatiënt en ondervindt de gevolgen van de crisis ook. ,,Ik ben nog redelijk ter been maar ook ik beweeg minder en verneem daar de nadelige gevolgen van.’’

Sanders stelt dat veel meer reumapatiënten soortgelijke problemen hebben. ,,Ik heb daarom een enquête op onze website www.reumactief.info geopend die patiënten kunnen invullen. De enquête bestaat uit allerlei vragen over de gevolgen van de crisis voor het lichamelijk en geestelijk welbevinden.’’

Regering in Den Haag

Sanders wil de resultaten van de enquête naar de regering in Den Haag sturen. ,,Ik wil ook vragen om extra hulp. Het zou mooi als we met kleine groepjes weer aangepast mogen bewegen, in het zwembad en de zaal. De huur van zo’n voorziening is nu met zo’n kleine groep niet op te brengen. Met een financiële vergoeding kan dat wel.’’