Zo los je een conflict met je buren op

Aangeboden door: unive.nl

We zitten al ruim een jaar aan huis gekluisterd. Het is dan ook niet zo gek dat we nu heel wat sneller overhoop liggen met de buren. Maar wat kun je doen bij een burenconflict? En hoe los je een ruzie het beste op?

We geven slimme oplossingen voor de drie meest voorkomende conflicten, en vertellen hoe een aansprakelijkheidsverzekering hier goed bij van pas kan komen.

Conflict 1: Schade aan woning of spullen

Ben je je huis aan het verbouwen en heb je daardoor per ongeluk schade aan het huis van je buren veroorzaakt? Als je aansprakelijk bent gesteld voor scheuren in de muren of andere schade aan hun huis of bezittingen, neem dan contact op met je verzekeraar. Als blijkt dat je daadwerkelijk aansprakelijk bent, kan je aansprakelijkheidsverzekering de schadepost volledig of deels vergoeden. Hebben je buren juist schade aan jouw spullen of huis veroorzaakt? Ga dan met je buren of (in het geval van een verbouwing) met hun aannemer in gesprek. Vraag om een redelijke vergoeding voor de schade. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kun je een jurist, advocaat of mediator inschakelen.

Conflict 2: Overschrijden van de erfgrens

Ook bij onenigheid over de erfafscheiding kunnen de gemoederen hoog oplopen. Als een schutting, heg, of andere soort erfafscheiding op jouw grond staat, mag je zelf weten wat je ermee doet. Uiteraard moet je wel rekening houden met de wettelijk bepaalde regels. Denk aan de maximale toegestane hoogte van een erfafscheiding. Gaat het om een erfafscheiding die precies op de erfgrens staat? Kijk dan of het mogelijk is om hier een duidelijke afspraak over te maken met je buren. Controleer wel even in je eigendomsakte en bij het Kadaster waar de erfgrens zich officieel bevindt. Hou er rekening mee dat de grens kan veranderen door verjaring. Als dat het geval is, spreek dan met je buren een nieuwe erfgrens af bij de notaris.

Heb je last van overhangende takken? En staat de boom op de grond van de buren? Vraag je buren dan eerst om de takken te snoeien. Als er na een eenmalige schriftelijke herinnering nog steeds niets gebeurt, mag je de takken zelf snoeien.

Conflict 3: Feestjes of ander geluidsoverlast

Hoe verleidelijk en makkelijk het misschien ook is om de politie te bellen bij een feestje: breng altijd eerst je buren op de hoogte. Zo geef je ze de kans om het volume tijdig aan te passen. Probeer bij structurele geluidshinder samen een oplossing te vinden en zorg dat je een schriftelijke melding van geluidshinder bij je buren maakt. Als de boel escaleert, kun je daarmee later je melding bewijzen bij de rechter. Ook kan het handig zijn om in een logboek bij te houden wanneer de geluidsoverlast plaatsvindt. 

Als het niet lukt om het conflict samen op te lossen, schakel dan buurtbemiddeling in. Als dat ook geen zoden aan de dijk zet en je buren niet willen meewerken, kun je naar de rechter stappen.