Cosis en voetbalvereniging SJS werken eendrachtig samen

STADSKANAAL Nu al bijna een jaar verblijven cliënten van Cosis in het kader van dagbesteding de hele week in de kantine van SJS. Het onderkomen was het gevolg van de coronapandemie, waardoor Cosis werkruimte te kort kwam.

Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Inmiddels zijn de medewerkers en cliënten van Cosis zo aan SJS gehecht geraakt dat besloten is het tijdelijk onderkomen voort te zetten in permanent. En omgekeerd geldt dat evenzeer voor de vrijwilligers van SJS met wie de Cosis-mensen intensief samenwerken.

Naast hun reguliere dagelijkse werkzaamheden verrichten de cliënten werkzaamheden voor SJS. Het terrein wordt onkruidvrij gehouden, de kleedkamers zijn netjes schoon en ook de kantine en keuken glimmen je tegemoet! Inmiddels zijn er plannen om te kijken bij welke activiteiten van SJS Cosis nog meer kan worden betrokken. Zo wordt onder meer bekeken welke bijdrage Cosis kan leveren aan het jaarlijkse G-Voetbaltoernooi van SJS, de Freddie Pranger Memorial. Zo is van de nood een deugd gemaakt.

Digitaal archief

Sinds kort is er met een wel heel bijzonder project begonnen. SJS beschikt over kasten vol met archiefmateriaal. Alles nog uit de tijd dat er geen computers waren. Nadat twee SJS-ers een schifting hebben gemaakt in het materiaal, want niet alles kan worden bewaard, wordt het vervolgens gedigitaliseerd. Dat doen de mensen van Cosis.

In de kantine is een aparte ruimte ingericht waar een computer en scanapparaat zijn neergezet. Daar wordt alles op volgorde gerangschikt en opgeslagen op de harde schijf. Een heel karwei, wat zeker vele weken in beslag gaat nemen. Maar dat is niet erg, want voor de klus is ruim tijd uitgetrokken. Haast is er niet bij. Met name Michel Grienhuis (zittend achter de pc) steekt er de meeste tijd in, maar ook de anderen dragen hun steentje bij.

Klaas Sloots

Met grote precisie worden honderden archiefstukken opgeslagen in het digitale archief. SJS is opgericht in 1954. Niet alles, maar wel heel veel is er in de loop der jaren verzameld en bewaard gebleven. Daar zit van alles tussen. De allereerste notulen en jaarverslagen, oud fotomateriaal, krantenberichten en een paar honderd oude spelerskaarten.

Uiteraard wordt tussen deze analen uitgekeken naar archiefmateriaal dat betrekking heeft op de nieuwe burgemeester van Stadskanaal, Klaas Sloots. Hij speelde in de jaren zeventig aan de Julianastraat. Als alles klaar is wordt het naar de website van SJS overgezet, zodat iedereen kan genieten van al het moois wat de bijna 70-jarige zaterdagvereniging heeft voortgebracht.

Ondersteuning

De laptop is beschikbaar gesteld door Probusclub Kanaalstreek en voor dit doel geschikt gemaakt door VosSystems uit Nieuw-Buinen. Een prachtige en eendrachtige samenwerking, waarin SJS laat zien dat het meer wil zijn dan een voetbalclub alleen.

Op de foto van links naar rechts: Linda (begeleidster), Joshua, Jan, Michel, Renzo, Patrick en Marja (begeleidster).