Column Christiaan Dekker | Tussen wal en schip

REGIO Nieuwe steunmaatregelen kunnen worden aangevraagd voor ondernemers. Bij één van de vorige edities maakte een rijschoolhouder in Oost-Groningen gebruik van de Tozo 3 regeling, dat is een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

In december vroegen ze dit aan, het duurde 6 tot 8 weken voordat er geld kwam. De Tozo 3 (er zijn versies voor verschillende periodes) is gebaseerd op bijstandsinkomen, oftewel het sociaal minimum. Inkomen partner wordt er af getrokken. Stel je krijgt 1600 euro, min het maandinkomen van je partner. Je betaalt 400 euro netto huur, dan gaat je gas, water en licht er nog af. Hoeveel blijft er dan over? Niet genoeg dus voor velen.

Zo ook voor deze zelfstandige. Want wie betaalt de verzekeringen? Zorgtoeslag en kinderbijslag gebruikten ze om vaste lasten te kunnen betalen. Al snel vulden ze het ene gat met het andere. En wanneer vraag je om (meer) hulp? Als het water je aan de lippen staat?

Noodfonds ISF

Bij dit gezin toen het hun kinderen raakte. Ze deden een aanvraag voor kleding voor hun vier opgroeiende kinderen bij noodfonds ISF, Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt. Voorzitter Meeuwes Luten van het noodfonds neemt bij een aanvraag dezelfde dag of de dag erna contact op. Geen wachttijden dus.

Luten: "Dan ga ik even langs en in gesprek. Zo ook bij deze mensen. Dan hoor je dat het internet net is afgesloten. De internetrekening liep al drie maanden achter. Kinderen konden dus ook geen les meer volgen. Ik ga bij zulke acute nood niet allerlei inkomenstoetsen vragen wat in normale situaties wel het geval is. Dat is hier door de gemeente al gedaan met de aanvraag voor een uitkering. Ga ik niet dunnetjes over doen. Tenzij ik het niet vertrouw.

Renteloos

Het enige wat ik dan nodig heb zijn ID-kaarten voor een renteloos 'leningscontract'. Want in dit soort situaties moeten mensen direct geholpen worden. Hoe? De netto huur is betaald tot en met maart, de internetrekening is betaald tot 3 maanden terug en een maand vooruit zodat ze tot maart gered zijn. En, niet onbelangrijk, de verzekeringen voor de auto's zijn betaald. Hoe zou een rijschoolhouder immers zonder kunnen? Deze kosten konden niet betaald worden in de wachttijd van 6 tot 8 weken, naast andere doorlopende kosten."

Ademruimte

Gevolg: Ademruimte voor de hele familie. De kinderen konden twee dagen later weer online 'naar school'.

Dit noodfonds voorzag in een renteloze lening met aflossing naar draagkracht per maand. De aflossing, gaat uiterlijk 6 maanden na opheffing van de coronamaatregelen in. Maatwerk dus. De kleding is overigens niet eens meer aan bod gekomen...

Een reëel probleem zoals de corona pandemie, vraagt om reële benadering en idem dito maatregelen, volgens de overheid. Daarvoor is onder andere een 'coronadashboard' ingericht om allerlei factoren te monitoren. Hardwerkende ondernemers die wel kosten moeten blijven maken, maar geen inkomsten meer hebben door reële maatregelen van de overheid, krijgen mijns inziens te maken met irreële steun: 'Rekenen met bijstandsinkomen, aftrek partnerinkomen en 6 tot 8 weken wachttijd'.

Wat een contrast met de noodhulp. Reële bedrijfskosten, zoals een verzekering voor de auto's van rijschoolhouders, huur of internetkosten, zouden die niet opgeteld mogen worden op het 'bijstandsinkomen'?

Geachte overheid, die vraagt of wij ons willen houden aan de door u opgelegde reële maatregelen. Laat alstublieft 'regelingen op maat' ook toegepast worden op ieder die nu kampt met reële kosten en om steun vraagt. En beste zelfstandig ondernemers, is het een idee om samen een 'dashboard reële kosten' in te richten zodat je die toe kunt voegen bij nieuwe aanvragen om steun. Want ja, alleen samen krijgen we de gevolgen van corona maatregelen onder controle.

Christiaan Dekker

Christiaan Dekker uit Onstwedde is door ruim 30 PKN-kerken in Oost-Groningen voor vijf jaar aangesteld als diaconaal consulent van de Classis Groningen-Drenthe.

Heeft U vragen? Wilt u reageren op de column? Stuur dan een mail naar diaconaalconsulent@classisgroningendrenthe.nl