Voorstellen voor klimaatadaptatie te zien tijdens tentoonstelling Sponsland

Acht ontwerpbureaus maakten voorstellen om het gebied van de Hunzevallei tot Schiermonnikoog aan te passen op klimaatverandering. Het resultaat hiervan is de tentoonstelling 'Sponsland', die van 15 september tot 7 december is te zien op verschillende locaties in Groningen, Drenthe en Friesland.

De komende jaren wisselen perioden van droogte en hitte elkaar af met hoosbuien vanwege de klimaatverandering. Het zeewater stijgt en de bodem daalt. Klimaatverandering daagt ons uit op een andere manier naar onze omgeving te kijken. Landschapsarchitecten maakten voor vier landelijke en vier stedelijke plekken in Noord-Nederland ontwerpen, waarbij ze vooruit keken naar het jaar 2121. Sponsland begint met een uitsnede van het Groninger landschap en gaat dan van Schiermonnikoog via het Hogeland naar het Reitdiep, en vervolgens via de binnenstad van Groningen naar de Hondsrug. De bureaus keken niet alleen hoe we ons kunnen aanpassen aan de klimaatverandering, maar ook hoe we het landschap kunnen verrijken. De tentoonstelling laat verschillende oplossingen zien die de bureaus voor de verschillende gebieden hebben bedacht.

Locaties

Tot eind december zijn (delen van) deze tentoonstelling te zien. De volledige tentoonstelling staat tijdens Let's Gro van 5 tot en met 7 november op de Nieuwe Markt in Groningen.

15- 30 september Gedempte Zuiderdiep 98, Groningen

14 - 22 september Reeweg 9, Schiermonnikoog

27 september - 8 oktober Gemeentehuis Het Hogeland, locatie Leens,

13 oktober - 2 november Bezoekerscentrum Reitdiep, Groningen

5 -7 november Nieuwe Markt 1, Groningen

10 - 17 november Provinciehuis Groningen, Groningen

1 - 7 december Provinciehuis Drenthe, Assen

Klimaatadaptatie Groningen

De tentoonstelling Sponsland is een onderdeel van Klimaatadaptatie Groningen. Eerder dit jaar vond het online festival Klimaatadaptatie Groningen Act & Adapt plaats. Daarbij stonden het veranderende klimaat en de gevolgen ervan centraal. Klimaatadaptatie Groningen is een initiatief van het Global Center on Adaptation en het Akkoord van Groningen - bestaande uit de provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, Noorderpoort en UMCG - en in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen.

 

Voor meer informatie over de provincie Groningen ga naar www.provinciegroningen.nl

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen op via www.officielebekendmakingen.nl