De laatste Stadsontvanger van Groningen

In zijn woning aan de Lindenstraat te Stadskanaal is op 22 september 2021 overleden Izaäk (Jacq) Meijering. Hij bereikte de respectabele leeftijd van 101 jaar.

Jacq Meijering werd in 1961 Stadsontvanger als opvolger van D. Postma. Hij begon in het pand van de Nutsspaarbank en verhuisde kort daarna naar een eigen woning en kantoren aan de Lindenstraat.

Van de door vervening aangelegde kanalen, bruggen, sluizen en wegen enz. werden door de stad de zgn. Stadsmeierrechten geheven. Eén van de condities was dat bij overdracht de 20e penning werd geheven. Of wel 5% van de koopsom diende te worden afgedragen aan de stad. Als Stadsontvanger was Meijering oog en oor van en voor de stad Groningen en belast met het innen van de penningen. In 1985 ging Jacq Meijering met pensioen en daarmee was hij ook de laatste stadsontvanger in de provincie. In 1986 ontving hij de eremedaille in de Orde van Oranje Nassau in Goud.

Zijn 100e verjaardag werd gevierd met een diner in het Boschhuis te Ter Apel. De locatie waar hij jarenlang zitting hield als stadsontvanger. Jacq was actief in vele verenigingen onder andere Het Groene Kruis, de tennisclub, de bridgeclub en was jarenlang consul voor de A.N.W.B. Tot zijn 83e levensjaar heeft hij getennist en speelde nog bridge tot enkele jaren geleden.

Met de hulp van verschillende mensen kon hij nog steeds zelfstandig blijven wonen in het huis waar hij zoveel jaren kantoor hield als stadsontvanger. Tot het laatst was hij erg betrokken en geïnteresseerd in de gebeurtenissen om hem heen. Las iedere morgen uitvoerig de krant, maakte zijn dagelijkse puzzel en deed nog regelmatig zelf zijn boodschappen. De laatste weken ging het heel snel achteruit. Dat hij dit aan voelde komen blijkt nog uit zijn woorden: ”Ik hoop dat ik een goede nachtrust heb en morgenvroeg niet meer wakker wordt”. Het is goed zo!

Na een lang leven moeten we afscheidt nemen van de laatste stadsontvanger die zowel voor de Stad als voor de Kanaalstreek betrokken is geweest.

Jaap Meijering