Vaker last van rokende buren sinds uitbraak pandemie

Aangeboden door: strooming.nl

De pandemie heeft ertoe geleid dat mensen vaker thuis zijn. In het bijzonder nu veel organisaties besloten hebben over te stappen op hybride werken. Hierbij zitten medewerkers enkele dagen per week op kantoor en werken zij de overige dagen vanuit huis.

Er zijn zelfs bedrijven die hebben besloten medewerkers de mogelijkheid te bieden om volledig vanuit huis te werken. Doordat we vaker thuis zijn, ervaren mensen meer overlast van buren. Denk aan een rook- of wietlucht in huis, harde muziek van de buren, blaffende honden, enzovoorts. Vaak blijkt het lastig om een probleem aan te kaarten, daar huishoudens geen conflict willen met omwonenden.

Stank in huis leidt vaak tot hoofdpijn

Toch is het niet zonder gevolgen, de irritaties over het gedrag van omwonenden. Een wietlucht in huis kan bijvoorbeeld leiden tot hevige hoofdpijn. We herkennen allemaal de geur die geroken wordt bij het voorbijgaan van een coffeeshop. Het openen van een raam werkt vaak niet voldoende, om zo’n geur te doen laten verdwijnen. Integendeel, de geur wordt juist sterker als de buren bijvoorbeeld buiten roken of zelf een raam geopend hebben. Met name in grote appartementencomplexen en flats verspreidt een nare stank zich relatief makkelijk door het pand. Via de leidingen komt de geur bijvoorbeeld vanuit de meterkast of het ventilatiesysteem de woning in.

Naast hoofdpijn ligt gehoorschade op de loer

Niet alleen hoofdpijn als gevolg van het (wiet) roken van buren is vervelend in een periode waarin we vanuit huis werken. Ook gehoorschade kan een gevolg zijn van de overlast van buren. Ter illustratie, een voorbijrijdende trein veroorzaakt een geluid van zo’n 90 decibel. Bij een geluid van 120 decibel treedt er al direct gehoorschade op. Een geluid van 83 decibel, iets minder hard dan de trein, kan een mens gemiddeld zo’n vier uur verdragen voor er tekenen van gehoorschade optreden. Het geluid van buren is vaak al snel iets minder hard of nagenoeg gelijk aan dat van een voorbijrijdende trein bij geluidsoverlast.

Laat metingen in de woning uitvoeren

Om het makkelijker te maken het gesprek aan te gaan met omwonenden over de overlast die je ervaart, loont het om een meting in huis uit te voeren. Denk hierbij aan een geluidsmeting of bijvoorbeeld een test waarbij gekeken wordt naar overlast door stank. Op basis van deze metingen kan worden vastgesteld of er terecht gesproken wordt van overlast. Overlast heeft een sterk subjectieve component. Iets wat door jou als overlast wordt ervaren, kan voor iemand anders in de straat heel normaal zijn. Door metingen uit te laten voeren weet je precies of er sprake is van overlast. Mocht het gesprek met de buren weinig opleveren, dan zou je een wijkagent of bijvoorbeeld de gemeente kunnen benaderen.