Bomenkap en snoeiwerkzaamheden langs bermen Ring Groningen

In januari en februari 2022 vindt groenonderhoud plaats langs de noordelijke, westelijke en oostelijke ringweg in de stad.

Van 3 januari tot en met 11 februari worden dode en slechte bomen gekapt, bosjes en struiken uitgedund en nieuwe bomen geplant. De wegen blijven tijdens de werkzaamheden begaanbaar.

Kappen en herplanten

De vrijstaande bomen langs de berm die de provincie kapt, worden vervangen door nieuwe bomen. Bij de afrit van de oostelijke ringweg richting de Eemshavenweg (bij de Hornbach) staan veel dode essen. Deze bomen worden gekapt en op dezelfde plek komen daar nieuwe bomen voor in de plaats. Ook op andere plekken langs de N46 en N370 staan dode bomen en bomen in slechte staat. Omdat deze bomen tussen andere gezonde bomen staan, worden de gekapte bomen hier niet vervangen.

Snoeien

De provincie gaat verschillende bosjes en struiken langs de ringweg uitdunnen. Zo krijgt de bestaande beplanting meer ruimte om te groeien. Verder snoeit de provincie bomen en struiken rondom de vangrails, straatverlichting, verkeerslichten, bewegwijzering en geluidschermen.

Hinder verkeer

De doorgaande wegen (N46 en N370) blijven tijdens de werkzaamheden begaanbaar. Wel zijn de afritten mogelijk voor korte tijd gestremd en geldt er een lagere maximumsnelheid in de buurt van de werkzaamheden.

Voor meer informatie, ga naar www.provinciegroningen.nl.

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen via: www.officielebekendmakingen.nl.