Vier mille subsidie voor theaterproductie Het Varkensparadijs in Gieten

Assen - Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft vier mille beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van het theaterproject Het Varkensparadijs in Gieten.

De toneelvereniging Helmers uit Gieten bestaat in 2018 150 jaar. Dat jubileum willen zij groots vieren. Ze gaan van 19 tot en met 23 september het openlucht theaterstuk ‘Het Varkensparadijs’ opvoeren over de vroegere varkensslagerij Udema, eens een grote werkgever in Gieten. Aan de hand van interviews met oud werknemers en een roman geschreven over de familie Udema heeft regisseur Yolly van Kan uit Assen een script geschreven waarin de geschiedenis van dit familiebedrijf is verwerkt. Er worden liedjes geschreven voor een meewerkend projectkoor, er komt een band voor de muziek en de Harmonie van Gasselte treedt op in het stuk. Het bijzondere van dit project is dat het een stukje historie van Gieten laat zien, historie die nog niet erg oud is. Bij de interviews is gebleken hoezeer Udema nog leeft onder de bevolking. Daarnaast is het bijzonder omdat totaaltheater is met toneelspel, zang, muziek en projectie van historische beelden.