Organisaties ondertekenen Armoedepact Aa en Hunze

GIETEN - Dertien organisaties onderteken woensdag 29 november het Armoedepact Aa en Hunze.

Daarmee zetten ze zich samen voor inwoners in om armoede te voorkomen. Eén van de actiepunten is dat ze ervoor zorgen dat inwoners weten waar ze terecht kunnen voor informatie en ondersteuning.

Krachten bundelen

Het Armoedepact is ontstaan door een oproep van de gemeenteraad om de krachten op het gebied van armoede te bundelen. De organisaties die het Armoedepact ondertekenen hebben uiteenlopende achtergronden, maar hebben een gezamenlijk doel; het voorkomen en het verminderen van armoede.

Concrete initiatieven

Uit de het Armoedepact vloeien verschillende concrete initiatieven voort. De Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Werkplein Drentsche Aa (Wpda) en het Sociaal team Aa en Hunze starten een experiment waarbij ze inwoners benaderen die betaalachterstanden hebben bij ziektekostenverzekeraar, energiemaatschappij en de gemeente. Door vroegtijdig deze inwoners te helpen, kunnen ze voorkomen dat er problematische schulden ontstaan.

Kansen voor alle kinderen

Onder de noemer ‘Kansen voor alle kinderen’ werken het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld en Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp samen aan het kindpakket in Aa en Hunze. Via het kindpakket kan een inwoner met één formulier een aanvraag doen voor een financiële tegemoetkoming voor bijvoorbeeld sport, cultuur en onderwijs.

Wie ondertekenen het Armoedepact?

De dertien ondertekenaars die het armoedepact gaan ondertekenen zijn: Arme Kant Aa en Hunze (diaconieën van de kerken in Aa en Hunze), gemeente Aa en Hunze, Gemeentelijke Krediet Bank, Humanitas Thuisadministratie, Impuls Welzijn, Jeugdcultuurfonds Drenthe, Jeugdsportfonds Drenthe, Nationaal Fonds Kinderhulp, Sociaal team Aa en Hunze, Stichting Jarige Job, Stichting Leergeld, Voedselbank Hart van Drenthe en Werkplein Drentsche Aa.