Actualisatie beleid voor begraafplaatsen

Assen - Vanwege nieuwe ontwikkelingen voor natuurbegraven is de gemeente Aa en Hunze bezig om het beleid voor begraafplaatsen te actualiseren. In de nieuwe beleidsnotitie stelt de gemeente regels op voor het aanvragen van nieuwe (natuur)begraafplaatsen en begraven op eigen terrein.

Er wordt in de nieuwe beleidsnotitie terughoudend omgegaan met aanvragen voor nieuwe natuurbegraafplaatsen en het toestaan van begraven op eigen terrein. De functie van (natuur)begraven moet bijvoorbeeld goed passen in de ruimtelijke structuur van de directe omgeving. In de nieuwe beleidsnotitie komt ook te staan hoe de gemeente om gaat met (oude) grafrechten. Het college stelt voor om grafrechten te verlengen met 50 jaar. Voorheen kon dit alleen verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar. De mensen die bestaande graven hebben in Grolloo en Rolde (en in Aa en Hunze gehuurd vanaf 1998) krijgen de mogelijkheid om de graven te verlengen. Het voorstel is om grafrechten die niet worden verlengd te verwijderen. Raadscommissie Donderdag 6 oktober wordt deze beleidsnotitie besproken in de raadscommissie.